Teorija

Uzdevumi

1. Kas ir ekoloģija?

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Biocenoze un biotops

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Sukcesijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Barošanas ķēde

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Barošanās ķēdes sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Slāpekļa aprite

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
7. Ekoloģiskās piramīdas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Ekoloģiskā piramīda

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Organismi un to dzīves vide

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦

Metodiskie materiāli