Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ekoloģiskie faktori. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekoloģisko faktoru iedalījums Ekoloģisko faktoru iedalījums.
2. Ekoloģiskā valence Ekoloģiskā valence.
3. Abiotiskie faktori.Gaisma. Abiotiskie faktori.Gaisma.
4. Temperatūra Temperatūra kā abiotiskais faktors.
5. Mitruma daudzums Organismu pielāgojumi mitruma daudzumam.
6. Organismu savstarpēji labvēlīgās attiecības Organismu savstarpējās attiecības.
7. Organismu savstarpēji nelabvēlīgās attiecības Nomācošās jeb ekspluatatīvās attiecības.
8. Antropogēnie faktori Antropogēnie faktori.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekoloģisko faktoru iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlies precīzāko atbildi par ekoloģisko faktoru iedalījumu!
2. Ekoloģiskā valence 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nosaka eiribiontus un stenobiontus, analizējot organismu aprakstus.
3. Temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atpazīst attēlos siltasiņu un aukstasiņu organismus.
4. Abiotiskais faktors gaisma 2. izziņas līmenis zema 1♦ Atbild uz jautājumiem par gaismas nozīmi.
5. Mitrums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Attēlos atpazīst augus ar dažādām prasībām pret mitrumu.
6. Antropogēnie faktori 2. izziņas līmenis zema 1♦ Cilvēka iedarbības uz vidi sekas.
7. Organismu savstarpējās attiecības 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Nosaka attiecību veidu starp organismiem.
8. Nelabvēlīgās starpsugu attiecības 2. izziņas līmenis zema 1♦ Sameklē dotajai definīcijai atbilstošu piemēru.
9. Organismu pielāgojumi. 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pēc attēliem nosaka organismu adaptācijas.
10. Ekoloģiskie faktori 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Norāda piemērus ekoloģisko faktoru veidiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekoloģiskie faktori 00:00:00 vidēja 11♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par ekoloģiskajiem faktoriem.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismu adaptācijas 00:00:00 vidēja 4♦ Vidējas grūtības pakāpes tests par organismu adaptācijām.