Māksla
"Postmodernisma māksla ir termins, kas tiek izmantots mākslas kustības raksturošanai, kura kādā veidā nonāk pretrunā ar modernisma  principiem vai arī tos apvieno, vai attīsta ar jauniem paņēmieniem. Par postmodernisma mākslu galvenokārt tiek uzskatītas tādi mākslas veidi, kas iekļauj video tehnoloģijas: intermēdija, instalāciju māksla, konceptuālā māksla un multimēdija. Tāpat dažkārt par postmodernisma mākslas virzieniem tiek uzskatīti mākslas veidi, kas izmanto kolāžas vai brikolāžas paņēmienus, objektu vienkāršošanu, koncentrēšanos uz tiešiem mākslas izejelementiem, ataino masu kultūru vai izmanto performanci."1
Postmodernās mākslas virzieni
Klasiskais reālisms (jaunais klasicisms)
Mākslas virziens, izveidojies 20.gadsimta beigās. Šis virziens apvieno 19.gadsimta mākslas virzienu - neoklasicisma un reālisma - elementus.
Svarīgi!
Šim virzienam raksturīga interese par apkārtējo pasauli, Rietumu glezniecības tradīcijām, ieskaitot klasicismu, reālismu un impresionismu.
Šī virziena pārstāvju darbos izpaužas gan klasicisma estētika (stingrs kompozīcijas plānojums, skaistums, harmonija un pilnība), gan reālisma estētika (objektu attēlošana balstīta uz dabas studijām). Šī virziena pārstāvji cenšas objektus attēlot precīzi, vērojot dabu, izvairoties izmantot fotogrāfijas vai modernās tehnoloģijas. Mākslinieki apvieno impresionisma un akadēmiskās mākslas iezīmes. Tiek gleznotas figurālas kompozīcijas un klusās dabas.
d.levina.jpg
D.Levina "Neatkarība"
j.kolinss.jpg
Dž.Kolinss "Saulriets"
 

Konceptuālā māksla
Mākslas virziens, izveidojies 60.gadu beigās - 70.gadu sākumā Eiropā un Amerikā.
Svarīgi!
Šim virzienam svarīgāks par pašu mākslas darbu ir ideja - mākslas darba koncepcija. Par mākslas objektu var kļūt jebkurš priekšmets, process, notikums.
Konceptuālā māksla jāuztver nevis ar emocijām, bet ar prātu. Viens no šī virziena pamatlicējiem - amerikāņu mākslinieks Džozefs Košuts uzskatīja, ka māksla ir nevis materiāla, bet idejas spēks. Šo uzskatu raksturo viņa darbs "Viens un trīs krēsli" (1965), kuru veido krēsls, tā fotogrāfija un jēdziena "krēsls" skaidrojums no enciklopēdijas.
koncept-m.krīds.jpg
M.Krīds "Nekas"
koncept-o.eliasons.jpg
O.Eliasons "Ņujorkas ūdenskritums"
 

Instalāciju māksla
Instalācija tulkojumā no angļu valodas installation nozīmē "iekārtot", "montēt". Instalācija ir telpiska kompozīcija, kas radīta no dažādiem elementiem. Instalācijas pamatlicējs - Marsels Dišāns, dadaisma pārstāvis.
Svarīgi!
Instalāciju var radīt no dažādiem rūpnieciski izgatavotiem materiāliem. Svarīgi, lai skatītājs šo darbu neaplūkotu no malas, kā gleznu, bet atrastos tajā iekšā, izbaudītu to no iekšienes. Instalācijās tiek izmantotas gaismas, to radītie efekti, kā arī modernās tehnikas sasniegumi - video un audio ieraksti, internets, tiek radīta virtuālā realitāte.
Bieži vien instalācijas nav iespējams transportēt, tās ir izgatavotas īpaši konkrētai telpai. 
instal-r.viterīda.jpg
R.Viterīda
instal-k.hollers.jpg
K.Hollers
instal-d.flavins.jpg
D.Flavins
 

Performance
Modernās mākslas virziens, tulkojumā no angļu valodas nozīmē "izrāde", "uzstāšanās",  "uzvedums". Pirmā performance tika radīta 1952.gadā, kad komponists Dž. Keidžs uzstājās ar "skaņdarbu" "4,33" (4 minūtes 33 sekundes klusuma). 
Svarīgi!
Performances mākslas darbu rada viens cilvēks vai cilvēku grupa noteiktā laikā noteiktā vietā. Galvenie performances elementi - laiks, vieta, mākslinieks un skatītāji.
perfo2.jpgperfo1-vēršacs.jpg
 
Arhitektūra
Postmodernisms arhitektūrā izpaudās 20.gadsimta nogalē. Aktuāla kļūst tuvināšanās masu kultūrai. 70.gadu sākumā vairāki amerikāņu arhitekti izdeva grāmatu "Mācīties no Lasvegasas", kur aicina par paraugu arhitektūrā izmantot šīs pilsētas arhitektūru. 70.gadu beigās modernisma laika internacionālā stila arhitektūra tika uzskatīta par vienkāršotu un bezpersonisku, tādēļ daudzas blokmājas tika likvidētas.
Jaunās paaudzes arhitekti atteicās no internacionālā stila skarbuma un savas ēkas tiecās padarīt pievilcīgākas un daudzveidīgākas.
postmod4.jpg767px-Disney_Concert_Hall_by_Carol_Highsmith_edit2.jpg399px-Case_danzanti.jpg
 

Viņi atgriezās pie dekoratīvisma, darbos parādījās spēle, ironija.
Svarīgi!
Ēkās apvienojās negaidītas un daudzveidīgas formas. Dažkārt ēku "rotāja" ārpusē izvilktas komunikāciju caurules un tehniski kabeļi (haiteka jeb augsto tehnoloģiju arhitektūra).
Postmodernisti nodarbojās ar citēšanu un stilizāciju - izmantoja iepriekšējās kultūrās un laikos radītos elementus, tos pārveidojot. Vēsturisko stilu motīvi tiek izmantoti ironiski, brīvi, kariķēti.
20.gadsimta pēdējos pārdesmit gados parādījās virkne jaunu mākslas strāvojumu, kuru nosaukumos uzsvēra atgriešanos pie pagātnes tradīcijām - "jaunais tradicionālisms", "postklasicisms", "neoekspresionisms" u.t.t.
postmodernisms.jpgHaas_School_of_Business.jpgpostmod2.jpg
 
Papildinformācija:
  1. Postmodernisma māksla (angļu valodā) - Postmodernisma māksla
  2. Klasiskais reālisms (angļu valodā) - Klasiskais reālismsDž.Kolinss - klusā daba
  3. Konceptuālā māksla (angļu valodā) - Konceptuālā māksla
  4. Instalāciju māksla (angļu valodā) - Instalācija
  5. Postmodernisma arhitektūra (angļu valodā) - Postmodernisma arhitektūra
 
Atsauce:
1. http://lv.wikipedia.org/wiki/Postmodernisma_m%C4%81ksla
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_realism
WIKI Концептуальное искусство
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перформанс
Kultūras vēsture. 20.gadsimts/Jeļena Jermolajeva, Vladimirs Jermolajevs, Andrejs Mūrnieks. - Rīga: RaKa, 2002. - 326 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 271.-274.lpp.
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:4.Independence,oilonpanel,9x12inches.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fireislandsunset.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Martincreednothing1997_2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nyc-waterfalls.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Whiteread_tate_1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Test_Site_by_Carsten_H%C3%B6ller.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wissenschaftspark_02.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Performance.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Living_Statues_2009_G1.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Budapest_nemzeti_szinhaz-viennaphoto_at.jpg&filetimestamp=20070211090108
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Disney_Concert_Hall_by_Carol_Highsmith_edit2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Case_danzanti.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mississauga_city_hall_2005.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haas_School_of_Business.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PiazzaDItalia1990.jpg
Sagatavoja Inese Rožkalne, Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola