Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kubisms Prot raksturot vienu no modernās mākslas virzieniem - kubismu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubisms - izveide, pamatprincipi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kad izveidojās kubisms, prot raksturot tā pamatprincipus.
2. Kubisma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot analītisko un sintētisko kubismu.
3. Viens no Pablo Pikaso iedvesmas avotiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt mākslas darbu, kas spēcīgi ietekmēja Pablo Pikaso daiļradi.
4. Kubisma pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot kubisma pirmsākumus - iedvesmas avotus, pamatprincipus.
5. Kubisms. Raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot raksturot vienu no modernās mākslas virzieniem - kubismu.
6. Kubisma pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt kubisma pazīmes.
7. Kubisma raksturīgās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot kubismu, saskatīt attēlā tā pazīmes.
8. Analītiskais kubisms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt analītiskā kubisma pazīmes.
9. Kubisma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt kubisma veidu pazīmes.
10. Kubisma raksturīgās iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlos saskatīt kopsakarības, kas attiecas uz kubisma mākslu.
11. Kubisma rašanās priekšnosacījumi, pārstāvji, pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot kubismu, saskatīt tā pazīmes attēlā.
12. Kubisms. Vispārīgs raksturojums (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Spēj vispārīgi raksturot kubismu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubisma pamatlicēji, pirmā kompozīcija kubisma stilā Citi vidēja 2 p. Prot nosaukt kubisma pamatlicējus, pirmo kompozīciju kubisma stilā.
2. Kubisma principi Citi augsta 3 p. Prot raksturot kubisma pamatprincipus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubisms - raksturojums 00:25:00 vidēja 20 p. Zina, kad izveidojās kubisms, prot raksturot tā pamatprincipus; prot raksturot kubisma pamatprincipus; prot raksturot vienu no modernās mākslas virzieniem – kubismu; prot raksturot kubismu, saskatīt attēlā tā pazīmes; prot attēlos saskatīt kopsakarības, kas attiecas uz kubisma mākslu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubisms - vispārīgās pazīmes 00:25:00 vidēja 17 p. Prot raksturot analītisko un sintētisko kubismu; prot nosaukt kubisma pamatlicējus, pirmo kompozīciju kubisma stilā; prot raksturot kubisma pirmsākumus - iedvesmas avotus, pamatprincipus; prot attēlos saskatīt kubisma veidu pazīmes.