Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apjoms un dekorativitāte Zina, kāda nozīme ir gaismēnām telpas ilūzijas radīšanā, prot raksturot dekoratīvu kompozīciju, zina, kas ir lokālā krāsa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgaismojuma un apjoma saistība, dekoratīvā kompozīcija, lokālā krāsa (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot apgaismojuma un apjoma savstarpējo saistību, zina, kas ir dekoratīvā kompozīcija, lokālā krāsa.
2. Apgaismojums un apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot mākslas darbu reproducijās saskatīt gaismēnas.
3. Tiešā, izkliedētā gaisma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt tiešās un izkliedētās gaismas radītos efektus.
4. Gaismēnas, spīdums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt gaismēnas, spīdumu.
5. Dekoratīva kompozīcija (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt dekoratīvas kompozīcijas pazīmes.
6. Apjoma ilūzija, dekoratīva kompozīcija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt apjoma ilūziju, dekoratīvas kompozīcijas pazīmes.
7. Lokālās krāsas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir lokālā krāsa, prot atpazīt to pielietojumu mākslas darbu reprodukcijās.
8. Apjoma ilūzija, dekoratīva kompozīcija, spīdums, lokālās krāsas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot dažādus paņēmienus mākslas darba veidošanā - apjoma ilūzijas radīšana, dekoratīva kompozīcija, lokālo krāsu izmantošana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgaismojuma un apjoma saistība, dekoratīvā kompozīcija, lokālā krāsa Citi zema 3 p. Prot raksturot apgaismojuma un apjoma savstarpējo saistību, zina, kas ir dekoratīvā kompozīcija, lokālā krāsa.
2. Dekoratīva kompozīcija Citi zema 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt dekoratīvas kompozīcijas pazīmes.
3. Apjoma ilūzija, dekoratīvā kompozīcija, lokālās krāsas Citi augsta 2 p. Zina, kā mākslinieks rada apjoma ilūziju, dekoratīvu kompozīciju, izprot, kas ir lokālā krāsa.
4. Lokālās krāsas Citi zema 1 p. Zina, kas ir lokālās krāsas, kuros laika posmos tās tika izmantotas mākslas darbu radīšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apjoma ilūzija, dekorativitāte, lokālās krāsas 00:00:00 vidēja 13 p. Prot raksturot apgaismojuma un apjoma savstarpējo saistību, zina, kas ir dekoratīvā kompozīcija, lokālā krāsa; prot mākslas darbu reproducijās saskatīt gaismēnas; zina, kā mākslinieks rada apjoma ilūziju, dekoratīvu kompozīciju, izprot, kas ir lokālā krāsa; prot attēlos saskatīt tiešās un izkliedētās gaismas radītos efektus; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt gaismēnas, spīdumu.
2. Dekoratīva kompozīcija, apjoma ilūzijas radīšana, lokālās krāsas 00:00:00 vidēja 13 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt dekoratīvas kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt apjoma ilūziju, dekoratīvas kompozīcijas pazīmes; zina, kas ir lokālās krāsas, kuros laika posmos tās tika izmantotas mākslas darbu radīšanā; zina, kas ir lokālā krāsa, prot atpazīt to pielietojumu mākslas darbu reprodukcijās; prot raksturot dažādus paņēmienus mākslas darba veidošanā - apjoma ilūzijas radīšana, dekoratīva kompozīcija, lokālo krāsu izmantošana.