Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vitrāža Zina, kas ir vitrāža, kā to veido.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vitrāžas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kas ir vitrāža, no kā to izgatavo, kādas ir tās funkcijas.
2. Vitrāžas dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot vitrāžu pazīmes dažādos laika posmos.
3. Vitrāžas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir vitrāža, prot to raksturot.
4. Vitrāža 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt vitrāžas pazīmes.
5. Gotiskā stila vitrāžas (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot attēlos saskatīt gotiskā stila vitrāžu pazīmes.
6. Loga roze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir loga roze, prot attēlos saskatīt tās pazīmes.
7. Vitrāžas islāma kultūrā, loga roze 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot vitrāžas islāma kultūrā, zina, kas ir loga roze.
8. Vitrāžas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot vitrāžas, māk saskatīt attēlos to pazīmes.
9. Vitrāžu tehnika mākslas priekšmetu izgatavošanā (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot saskatīt vitrāžu pazīmes mākslas priekšmetos.
10. Vitrāžu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot vitrāžas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gotiskā stila vitrāžas Citi vidēja 6 p. Prot attēlos saskatīt gotiskā stila vitrāžu pazīmes.
2. Vitrāžu tehnika mākslas priekšmetu izgatavošanā Citi zema 2 p. Prot saskatīt vitrāžu pazīmes mākslas priekšmetos.
3. Vitrāžas islāma kultūrā Citi vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt islāma kultūrai raksturīgo vitrāžu pazīmes.
4. Vitrāžas dažādos laika posmos Citi augsta 3 p. Prot raksturot vitrāžu iezīmes dažādos laika posmos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vitrāžas, to pazīmes 00:00:00 vidēja 13 p. Zina, kas ir vitrāža, no kā to izgatavo, kādas ir tās funkcijas; prot raksturot vitrāžu pazīmes dažādos laika posmos; prot attēlos saskatīt vitrāžas pazīmes; prot attēlos saskatīt islāma kultūrai raksturīgo vitrāžu pazīmes.
2. Vitrāžu attīstība laika gaitā 00:00:00 vidēja 13 p. Prot raksturot vitrāžu iezīmes dažādos laika posmos; prot attēlos saskatīt gotiskā stila vitrāžu pazīmes; zina, kas ir loga roze, prot attēlos saskatīt tās pazīmes; prot saskatīt vitrāžu pazīmes mākslas priekšmetos.