Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vitrāža Zina, kas ir vitrāža, kā to veido.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vitrāžas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina, kas ir vitrāža, no kā to izgatavo, kādas ir tās funkcijas.
2. Vitrāžas dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot vitrāžu pazīmes dažādos laika posmos.
3. Vitrāžas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, kas ir vitrāža, prot to raksturot.
4. Vitrāža 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt vitrāžas pazīmes.
5. Gotiskā stila vitrāžas 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot attēlos saskatīt gotiskā stila vitrāžu pazīmes.
6. Loga roze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kas ir loga roze, prot attēlos saskatīt tās pazīmes.
7. Vitrāžas islāma kultūrā, loga roze 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot vitrāžas islāma kultūrā, zina, kas ir loga roze.
8. Vitrāžas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot vitrāžas, māk saskatīt attēlos to pazīmes.
9. Vitrāžu tehnika mākslas priekšmetu izgatavošanā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot saskatīt vitrāžu pazīmes mākslas priekšmetos.
10. Vitrāžu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot vitrāžas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vitrāžas, to pazīmes 00:00:00 vidēja 13p. Zina, kas ir vitrāža, no kā to izgatavo, kādas ir tās funkcijas; prot raksturot vitrāžu pazīmes dažādos laika posmos; prot attēlos saskatīt vitrāžas pazīmes; prot attēlos saskatīt islāma kultūrai raksturīgo vitrāžu pazīmes.
2. Vitrāžu attīstība laika gaitā 00:00:00 vidēja 13p. Prot raksturot vitrāžu iezīmes dažādos laika posmos; prot attēlos saskatīt gotiskā stila vitrāžu pazīmes; zina, kas ir loga roze, prot attēlos saskatīt tās pazīmes; prot saskatīt vitrāžu pazīmes mākslas priekšmetos.