Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Vitrāžas vispārīgs raksturojums 3p.
2. Vitrāžas dažādos laika posmos 5p.
3. Vitrāža 2p.
4. Vitrāžas islāma kultūrā 3p.