Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Plakāts Zina, kas ir plakāts, prot raksturot plakāta izveides principus, izprot plakāta mākslas attīstības saistību ar norisēm sabiedrībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plakāts. Plakāta raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot plakātu, tā izveides un izvietošanas nosacījumus.
2. Plakāts. Plakātu mākslas attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot plakātu mākslas attīstību.
3. Plakāts. Plakāta pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Plakāta pazīmju noteikšana attēlos.
4. Plakāts. Plakātu mākslas izveide, raksturīgās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot plakātu mākslas pirmsākumus, spēj saskatīt plakātu mākslas pazīmes attēlos.
5. Plakāts. Politiskais plakāts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt politiskā plakāta pazīmes.
6. Plakāts. Plakātu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt plakātu veidu pazīmes.
7. Plakāts. Reklāmas plakāts 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt reklāmas plakāta pazīmes.
8. Plakāts. Plakātu veidu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt dažādo plakātu veidu pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plakāts. Vispārējs raksturojums 00:00:00 vidēja 13p. Prot raksturot plakātu, tā izveides un izvietošanas nosacījumus; prot attēlos saskatīt politiskā plakāta pazīmes; prot attēlos saskatīt reklāmas plakāta pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādo plakātu veidu pazīmes.