Teorija

Plakāts – mākslinieciski veidots lielformāta attēls ar īsu tekstu, kas izvietots sabiedriskajā telpā, piestiprināts pie vertikālas virsmas (piemēram, sienas).
15.jpg
Attēlā – plakāts, kas vēsta par cirka trupas izrādēm (1894)
 
Plakāts ir viens no jaunākajiem grafikas mākslas veidiem. Plakāta mākslā mākslinieks izmanto ne tikai grafiskos tēlošanas līdzekļus un materiālus, bet arī gleznieciski dekoratīvos paņēmienus, aplikāciju, fotogrāfiju. Plakāts ne tikai sniedz informāciju, tam jābūt arī vizuāli labi noformētam, jāsniedz estētiskais baudījums. Atšķirībā no glezniecības, kur glezna (oriģināls) pastāv vienā eksemplārā, plakāti tiek izgatavoti vairākos eksemplāros.
 
20.jpg
Attēlā – plakāts, kas reklamē velosipēdu ražotāju (1895)
 
Plakātā ietvertai informācijai jābūt saredzamai no liela attāluma. Tai uz cilvēku jāiedarbojas ātri, sakāpināti. Plakātos izmanto dažāda izmēra stilizētas figūras, kas ataino notikumus, par kuriem vēsta plakāts. Notikumi tiek attēloti dažādās vietās, dažādos laikos, attēlotās figūras bieži vien tiek apvilktas ar kontūru, lai tās labāk izceltu. Liela nozīme tiek piešķirta tekstam, tā izvietojumam, burtu lielumam, krāsai. Visbiežāk cilvēku uzmanība plakātam tiek pievērsta, izmantojot spilgtas metaforas vai asprātīgus salīdzinājumus.
 
19.jpg
Attēlā – hipodroma reklāmas plakāts
 
Plakāta mākslu iedala trīs grupās.
 
1) Politiskais plakāts.
Šie plakāti veic aģitēšanas funkciju (piemēram, aģitēšana pirms vēlēšanām, aicinājums iestāties armijā, pretkara aģitācija, aicina rūpēties par dabu u.c.). Ar plakātu palīdzību tiek pausta valsts, partijas, kādas organizācijas idejas, uzskati. Šo plakātu izveide māksliniekam tiek pasūtīta, dotas norādes, kā tam jāizskatās, kādam tekstam jābūt. 
 
22.jpg
Attēlā – aicinājums neizpaust lieku informāciju, jo visur ir spiegi. Plakāts tapis Otrā pasaules kara laikā
 
11.jpg
Attēlā - aicinājums doties dienēt armijā (ASV, 1916)
 
Sociāli politiskie plakāti vēsta par māksliniekam aktuālām tēmām, kurām mākslinieks vēlas pievērst sabiedrības uzmanību. Šie plakāti, atšķirībā no propagandas plakātiem, netiek veidoti pēc pasūtījuma.
 
2) Kultūras pasākumu plakāti jeb afišas.
Informē par teātra izrādēm, koncertiem, mākslas izstādēm u.c.
 
10.jpg
Attēlā – operas izrādes "Mikado" afiša (1885)
 
3) Reklāmas plakāti.
Tās ir reklāmas, kas izveidotas plakātu formā. Otrs veids - sociālās reklāmas plakāti. Mākslinieks veic valsts vai organizācijas pasūtījuma darbu. Šie plakāti tiek veidoti par kādu sociāli aktuālu tēmu ar mērķi iespaidot sabiedrības viedokli. 
 
6.jpg
Attēlā – apģērbu veikala reklāmas plakāts
 
Plakātu mākslas attīstība
Plakātu māksla izveidojās Francijā 19. gadsimta vidū. Šī laika posma plakātiem raksturīgs bagātīgs ornaments, tiek veidotas dekoratīvas kompozīcijas. Attēlotās formas tiek vispārinātas, tiek izmantots siluets, koši krāsu laukumi. Ievērojamākie šī laika plakāta mākslas pārstāvji – Anrī Tulūzs-Lotreks (1864-1901), čehu izcelsmes mākslinieks Alfons Muha (1860-1939).
 
2.jpg
Attēlā plakāts, kas vēsta par Aristīda Briāna uzstāšanos (Anrī Tulūzs - Lotreks, 1892)
 
7.jpg
Attēlā teātra izrādes "Gizmonda" plakāts (Alfons Muha, 1894)
 
Plakāta māksla attīstījās arī citas valstīs. Anglijā plakātus darināja mākslinieks Obrijs Bīrdslijs (1872-1898). Bīrdslijs savos darbos apvienoja jūgendstilam raksturīgās rakstu zīmes un ornamentus.
 
20. gadsimta sākumā reklāmas plakātos tiek attēloti reklamējamie objekti, tie attēloti precīzi.
 
Šo laika posmu raksturo karš un pārmaiņas, kas veicināja politiskā plakāta izveidi. Plakātus pasūtīja politiskie pārstāvji, pasūtījumu bija ļoti daudz, tādēļ plakātu māksla strauji attīstījās.
 
23.jpg
Attēlā plakāts, kas aicina pretoties fašismam (Franks Ņūbolds, plakāts tapis Otrā pasaules kara laikā)
 
20. gadsimta 60. gadi iezīmējas ar lielām pārmaiņām sabiedrībā izveidojās kustība, kuras pārstāvji cīnījās par dabas aizsardzību, vērsās pret vides piesārņošanu, dažādu grupu biedri aktīvi pauda savu viedokli pret karu, protestēja pret militāro lielvaru iebrukumiem citās valstīs, izveidojās pretkara kustība, cilvēkus uztrauca fakts, ka patērētājsabiedrībā veidojas ļoti niecīgi ideāli, tika risinātas dažādas sadzīves problēmas. Šie apstākļi ietekmēja plakāta mākslas attīstību.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 137.-138.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Plakāts
https://en.wikipedia.org/wiki/Poster
 
Attēli:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Lefèvre#/media/File:Lucien_Lefèvre_Cirage_Jacquot_1894.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Choubrac#/media/File:Affiche_Cycles_Humber.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Choubrac#/media/File:St_Ponchon_-_affiche.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Loose_lips_sink_ships#/media/File:Loose_lips_might_sink_ships.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel#/media/File:Unclesamwantyou.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel#/media/File:The_Mikado_Three_Little_Maids.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Poster#/media/File:Faragó,_Géza_-_Poster_for_the_Holzer_Fashion_Store_(1902).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec#/media/File:Henri_de_Toulouse-Lautrec_002.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Alphonse_Mucha#/media/File:Alfons_Mucha_-_1894_-_Gismonda.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Newbould#/media/File:INF3-154_Give_us_the_tools_and_..._Artist_Frank_Newbould.jpg