Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Faktūras pazīmes, izmantošana 1p.
2. Faktūru veidi 3p.
3. Reālā un atdarinātā faktūra 4p.
4. Faktūru veidi, to raksturojums 3p.
5. Faktūru attēlošana 17.-18. gadsimtā 3p.
6. Faktūru raksturojums, faktūras tēlniecībā 3p.