Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līniju veidi Prot raksturot līniju veidus, to ritmus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnas, liektas līnijas mākslas darbu reprodukcijās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas.
2. Liekta, lauzta līnija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt liektas un lauztas līnijas.
3. Līniju tipi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas un lauztas līnijas.
4. Horizontāla, vertikāla līnija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt horizontālas un vertikālas līnijas.
5. Līniju virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt dažāda virziena līnijas.
6. Līniju tipi, līniju virziens 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt līniju tipus, līniju virzienus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpa līnija Citi zema 2 p. Prot attēlā saskatīt slīpas līnijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līnija, tās veidi 00:20:00 zema 10 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas; prot attēlos saskatīt liektas un lauztas līnijas; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt horizontālas un vertikālas līnijas; prot attēlā saskatīt slīpas līnijas.