Līnija ir viens no vizuālās mākslas valodas elementiem. To lieto visos vizuālās mākslas veidos. Līnijas vispārīgs definējums skan šādi: līnija ir punkta ceļš, ko atstāj darbarīks, kad tas tiek vilkts pāri kādai virsmai.
 
Pastāv vairāki līniju veidi – taisna, liekta, lauzta un kombinēta (lauztas un taisnas, liektas un lauztas, visu triju līniju veidu apvienojums vienā līnijā) līnija.
 
1.jpg
Attēlā – taisna līnija
 
300.jpg
Attēlā – taisnas līnijas koku stumbru attēlošanā
 
5.jpg
Attēlā – liekta līnija
 
103.jpg
Attēlā – liekta līnija iezīmē krastu
 
8.jpg
Attēlā – lauzta līnija
 
200.jpeg
Attēlā – kalnu virsotnes veido lauztu līniju
 
Līnijai pastāv trīs pamatvirzieni – tā var būt horizontāla, vertikāla vai slīpa, diagonāla līnija.
 
1.jpg
Attēlā – horizontāla līnija
 
328.jpg
Attēlā – horizontāla līnija iezīmē vietu, kur satiekas ūdens virsma un kalni
 
2.jpg
Attēlā – vertikāla līnija
 
93.jpg
Attēlā – vertikālas līnijas kuģu mastu attēlošanā
 
3.jpg
Attēlā – slīpa (šajā gadījumā – arī diagonāla) līnija
 
128.jpg
Attēlā – slīpas līnijas krāsaino ziedu lauku attēlošanā
 
Mākslinieki līnijas izmanto arī zīmējumos un gravīrās.
 
12.jpg
Attēlā – portreta zīmēšanā izmantotas dažādas līnijas
 
22.jpg
Attēlā – līniju daudzveidība gravīrā (ainava)
Atsauce:
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. - il.: 9.lpp. 
 
Attēli:
Līniju attēli no Ineses Rožkalnes personīgā attēlu arhīva
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley#/media/File:Alfred_Sisley_018.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac#/media/File:Paul_Signac_-_Cassis,_Cap_Lombard,_Opus_196_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Albert_Bierstadt#/media/File:Sierra_Nevada_Albert_Bierstadt_circa_1871.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Paul_C%C3%A9zanne#/media/File:Paul_C%C3%A9zanne_044.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Atkinson_Grimshaw#/media/File:John_Atkinson_Grimshaw_-_Shipping_on_the_Clyde_(1881).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte#/media/File:G._Caillebotte_-_La_Plaine_de_Gennevilliers.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Schongauer#/media/File:Martin_Schongauer_-_Bust-length_image_of_an_old_man_with_fur_collar_and_hat_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Etching#/media/File:Paula_Modersohn-Becker_Landschaft_unter_B%C3%A4umen.jpg