Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Akvareļu krāsas, akvareļglezniecības paņēmieni Prot raksturo akvareļu krāsas, glezniecības paņēmienus dabā ar akvareļu krāsām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot akvareļglezniecības attīstību.
2. Akvareļglezniecības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības pazīmes.
3. Akvareļglezniecības raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot akvareļglezniecību, spēj attēlā saskatīt akvareļglezniecības pazīmes.
4. Akvareļglezniecība Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot nozīmīgākos faktus par akvareļglezniecības izveidi Latvijā.
5. Akvareļglezniecības paņēmienu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.
6. Fakti par akvareļglezniecību, akvareļglezniecības paņēmienu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot faktus no akvareļglezniecības vēstures, spēj raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.
7. Vienmērīga vienas krāsas pludināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt vienmērīgas vienas krāsas pludināšanas pazīmes.
8. Akvareļglezniecības paņēmienu raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.
9. Vienas krāsas pludināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt vienas krāsas pludināšanas paņēmienus.
10. Zīmējuma veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt zīmējuma veidošanas paņēmienu pazīmes.
11. Akvareļglezniecības paņēmieni 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.
12. Akvareļglezniecība - pazīmes, fakti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlā saskatīt akvareļglezniecības pazīmes, spēj raksturot faktus, saistītus ar akvareļglezniecības vēsturi.
13. Akvareļglezniecības paņēmieni, to raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus, spēj saskatīt vienmērīgas vienas krāsas pludināšanas paņēmiena pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Johana Kristofa Broces daiļrade Citi vidēja 1 p. Prot raksturot Johana Kristofa Broces daiļradi.
2. Akvareļglezniecības pirmsākumi Latvijā Citi augsta 3 p. Prot nosaukt akvareļglezniecības aizsācēju Latvijā, spēj raksturot viņa daiļradi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecība. Raksturojums 00:40:00 vidēja 20 p. Prot raksturot akvareļglezniecības attīstību; prot nosaukt akvareļglezniecības aizsācēju Latvijā, spēj raksturot viņa daiļradi; prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības pazīmes; prot raksturot nozīmīgākos faktus par akvareļglezniecības izveidi Latvijā; prot raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus; prot attēlos saskatīt vienmērīgas vienas krāsas pludināšanas pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecība. Pazīmes 00:30:00 vidēja 18 p. Prot raksturot akvareļglezniecību, spēj attēlā saskatīt akvareļglezniecības pazīmes; prot raksturot Johana Kristofa Broces daiļradi; prot raksturot faktus no akvareļglezniecības vēstures, spēj raksturot dažādos akvareļglezniecības paņēmienus; prot attēlos saskatīt vienas krāsas pludināšanas paņēmienus; prot attēlos saskatīt zīmējuma veidošanas paņēmienu pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādos akvareļglezniecības paņēmienus.