Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājiem Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sengrieķu trauku tipi Sengrieķu trauku tipi, to pielietojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu trauki, to noformējums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Senākie trauki, to noformējums
2. Sengrieķu trauku funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Sengrieķu trauku tipi, to funkcijas
3. Kantars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attēlu tests
4. Krāters 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attēlu tests

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu trauki, to noformējums Citi zema 2 p. Senākie trauki, to noformējums
2. Podnieka ripas izmantošana Citi vidēja 1 p. Podnieka ripas izmantošana Senajā Grieķijā
3. Piksīda, ritons Citi vidēja 2 p. Attēlu tests
4. Sengrieķu trauku funkcijas Citi vidēja 2 p. Sengrieķu trauku tipi, to funkcijas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu trauki 00:20:00 vidēja 5 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 7min
2. Sengrieķu trauku dažādība, trauku funkcijas 00:20:00 vidēja 6 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 7min