Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Sengrieķu trauki, to noformējums 2 p.
2. Podnieka ripas izmantošana 1 p.
3. Kantars 2 p.