Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Akvareļglezniecība Prot raksturot akvareļglezniecības attīstības vēsturi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļu krāsu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu.
2. Akvareļu krāsu izmantošana senatnē 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina, kā akvareļu krāsas tika izmantotas dažādos laika posmos.
3. Akvareļglezniecība kā patstāvīgs mākslas veids, akvareļglezniecības uzplaukums Latvijā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Zina, kad akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, kad akvareļglezniecības piedzīvoja uzlaukumu Latvijā, prot nosaukt nozīmīgākos gleznotājus.
4. Tomasa Gērtina daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus.
5. Akvareļkrāsu izgatavošana līdz 18. gadsimtam, Tomasa Gērtina daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums ar ievilkšanu. Zina, kā laika posmā līdz 18.gadsimtam tika izgatavotas akvareļu krāsas, prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi.
6. Akvareļglezniecība renesanses posmā, Džozefa Tērnera daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot akvareļglezniecību renesanses posmā, spēj saskatīt Džozefa Tērnera radītā mākslas darba pazīmes mākslas darba reprodukcijā.
7. Akvareļglezniecība kā patstāvīgs mākslas veids 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kad un kur akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības attīstības pirmsākumos nozīmīgāko pārstāvju darbu pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nozīmīgie laika posmi akvareļglezniecības attīstībā Citi vidēja 4 p. Prot raksturot nozīmīgos posmus akvareļglezniecības attīstībā.
2. Džozefa Tērnera daiļrade Citi vidēja 3 p. Prot raksturot Džozefa Tērnera daiļradi, spēja atpazīt Tērnera mākslas darba reprodukciju.
3. Tomasa Gērtina daiļrade Citi vidēja 3 p. Prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības attīstība 00:18:00 vidēja 21 p. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu; zina, kā akvareļu krāsas tika izmantotas dažādos laika posmos; zina, kad akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, kad akvareļglezniecības piedzīvoja uzlaukumu Latvijā, prot nosaukt nozīmīgākos gleznotājus; prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus; prot raksturot Džozefa Tērnera daiļradi, spēja atpazīt Tērnera mākslas darba reprodukciju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības attīstības raksturīgās iezīmes 00:17:00 vidēja 16 p. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu; prot raksturot nozīmīgos posmus akvareļglezniecības attīstībā; zina, kad akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, kad akvareļglezniecības piedzīvoja uzlaukumu Latvijā, prot nosaukt nozīmīgākos gleznotājus; prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus.