Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Akvareļglezniecība Prot raksturot akvareļglezniecības attīstības vēsturi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļu krāsu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu.
2. Akvareļu krāsu izmantošana senatnē 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina, kā akvareļu krāsas tika izmantotas dažādos laika posmos.
3. Akvareļglezniecība kā patstāvīgs mākslas veids, akvareļglezniecības uzplaukums Latvijā 3. izziņas līmenis augsta 6p. Zina, kad akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, kad akvareļglezniecības piedzīvoja uzlaukumu Latvijā, prot nosaukt nozīmīgākos gleznotājus.
4. Tomasa Gērtina daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus.
5. Akvareļglezniecība renesanses posmā, Džozefa Tērnera daiļrade 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot akvareļglezniecību renesanses posmā, spēj saskatīt Džozefa Tērnera radītā mākslas darba pazīmes mākslas darba reprodukcijā.
6. Akvareļglezniecība kā patstāvīgs mākslas veids 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kad un kur akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības attīstības pirmsākumos nozīmīgāko pārstāvju darbu pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības attīstība 00:18:00 vidēja 21p. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu; zina, kā akvareļu krāsas tika izmantotas dažādos laika posmos; zina, kad akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, kad akvareļglezniecības piedzīvoja uzlaukumu Latvijā, prot nosaukt nozīmīgākos gleznotājus; prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus; prot raksturot Džozefa Tērnera daiļradi, spēja atpazīt Tērnera mākslas darba reprodukciju.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības attīstības raksturīgās iezīmes 00:17:00 vidēja 16p. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu; prot raksturot nozīmīgos posmus akvareļglezniecības attīstībā; zina, kad akvareļglezniecība kļuva par patstāvīgu mākslas veidu, kad akvareļglezniecības piedzīvoja uzlaukumu Latvijā, prot nosaukt nozīmīgākos gleznotājus; prot raksturot Tomasa Gērtina daiļradi, spēj attēlos atpazīt mākslinieka darbus.