Akvareļglezniecība
 
Akvareļkrāsas dēvē arī par ūdenskrāsām. Tulkojumā no latīņu valodas vārds aqua nozīmē ūdens.
 
3.jpg
Attēlā – akvareļkrāsas
 
Krāsu veido pulverveida krāsas pigments un augu līme. Akvareļu krāsas mēdz būt cietas (plāksnītēs), pusmīkstas (trauciņos) un mīkstas (tūbiņās). Gleznošanai ar akvareļu krāsām izmanto kuplas otiņas, jo tās labi uzsūc ūdeni, kas nepieciešams darbam ar šīm krāsām.
 
Līdz 18. gadsimtam akvareļu krāsas mākslinieki izgatavoja paši, iegādājoties krāsu pigmentus pie aptiekāra vai arī pie tā dēvētā krāsu vīra.
 
14.jpg
Attēlā – krāsu pigmenti
 
Pigmentu sajauca kopā ar augu līmi, izveidojot mazus krāsu klucīšus. 18. gadsimtā krāsu vīri sāka izgatavot krāsu klucīšus un tirgot tos, attiecīgi māksliniekiem nevajadzēja pašiem izgatavot krāsas.
 
1781. gadā brāļi Tomass un Viljams Rīvsi ieguva Karaliskās mākslas biedrības (Anglija) balvu par īpašu akvareļu krāsas klucīšu izgudrošanu.
 
2.JPG
Attēlā – brāļu Rīvsu izveidotais akvareļu krāsu komplekts
 
Akvareļu krāsām raksturīgs caurspīdīgums, parasti cauri krāsas slānim redzams papīrs, tā virsma.
 
4.jpeg
Attēlā – akvareļglezniecības tehnikā gleznota ainava
 
Par akvareli dēvē gleznojumu ar akvareļu krāsām, lielākoties uz papīra. Dažkārt tiek gleznots uz īpaši apstrādāta audekla.
 
Kā glezniecības tehnika akvareļglezniecība pazīstama jau kopš seniem laikiem. Viduslaiku Eiropā (5.-15. gadsimts) akvareļu krāsas izmantoja ar roku rakstīto grāmatu tekstu ilustrēšanā, vārdu lielo sākuma burtu rotāšanā.
 
13.jpg
Attēlā – viduslaiku grāmatas lappuse ar tekstu, ilustrāciju un dekoratīviem elementiem
 
Renesanses posmā (14.-17. gadsimts) akvareļu krāsas izmantoja fresku gleznošanā (gleznojumi uz ēku sienas apmetuma). Šajā laika posmā lielu popularitāti guva dažādu augu, dzīvnieku detalizēta attēlošana, izmantojot akvareļu krāsas. Tas saistīts ar faktu, ka cilvēki varēja doties tālos ceļojumos uz eksotiskām zemēm, attēloja tur redzētos neparastos dzīvniekus, putnus un augus.
 
Mākslinieks Albrehts Dīrers (1471-1528) ar šīm krāsām gleznoja dažādus dzīvniekus, augus, arī ainavas.
 
11.jpg
Attēlā – Albrehts Dīrers
 
1.jpg
Attēlā – trusis (Albrehts Dīrers, 1502)
 
12.jpg
Attēlā – gaiļbiksīte (Albrehts Dīrers, 1526)
 
Akvareļu krāsas bieži vien izmantoja, lai ietonētu gatavu zīmējumu, gravīru vai rasējumu (raksturīgs 16.-17. gadsimtam).
 
Līdz 18. gadsimtam akvareļglezniecība netika uzskatīta par patstāvīgu glezniecības veidu, kā patstāvīgs glezniecības veids akvareļglezniecība nostiprinājās 18. gadsimta beigās, gūstot popularitāti 19. gadsimtā. Pirmie mākslinieki, kuri izveidoja akvareļglezniecību kā pastāvīgu mākslas veidu, ir angļu gleznotāji Pauls Sendbijs (1731-1809, dēvē arī par angļu akvareļglezniecības tēvu), Tomass Gērtins (1775-1802, pirmais sāka izmantot liela formāta papīru, gleznoja romantiskas ainavas) un Džozefs Melords Viljams Tērners (1775-1851, attīstīja akvareļglezniecību līdz augstākam līmenim, gleznoja ainavas, vēsturiskas un mitoloģiska rakstura kompozīcijas (stāsta par seno dievu dzīvi), attēloja vēsturiskas celtnes).
 
9.jpg
Attēlā – Pauls Sendbijs
 
6.jpg
Attēlā – ainava ar koku un mājlopiem (Pauls Sendbijs)
 
7.jpg
Attēlā – "Skotijas robežas" (Tomass Gērtins, 1801)
 
10.jpg
AttēlāDžozefa Melorda Viljama Tērnera pašportrets, 1799
 
15.jpeg 
Attēlā – Klērholla, Kembridža (Džozefs Melords Viljams Tērners, 1793)
 
Latvijā akvareļglezniecības žanra uzplaukums saistīts ar 20. gadsimta 70. gadiem. Kā nozīmīgākos māksliniekus var minēt Kurtu Fridrihsonu (1911-1991), Kārli Sūniņu (1907-1979).
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 9.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Akvarelis
https://en.wikipedia.org/wiki/Watercolor_painting
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Watercolor_painting#/media/File:Watercolours.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pigment#/media/File:Indian_pigments.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Watercolor_painting#/media/File:Watercolors_by_William_Reeves,_London,_inventor_of_watercolors_in_cakes,_undated_-_Joseph_Allen_Skinner_Museum_-_DSC07847.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Watercolor_painting#/media/File:Stanis%C5%82aw_Mas%C5%82owski_(1853-1926),_Autumn_landscape_in_Rybiniszki,_1902.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminated_manuscript#/media/File:Girart_de_Roussillon_(full_page).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer#/media/File:Albrecht_D%C3%BCrer,_Selbstbildnis_mit_26_Jahren_(Prado,_Madrid).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Watercolor_painting#/media/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_Hare,_1502_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer#/media/File:Albrecht_D%C3%BCrer,_Tuft_of_Cowslips,_1526,_NGA_74162.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Sandby#/media/File:Paul_Sandby_by_Francis_Cotes_N01943_9.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Sandby#/media/File:Paul_Sandby_-_Landscape_with_beech_trees_and_man_driving_cattle_and_sheep_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Girtin#/media/File:In_the_Scotch_Borders.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner#/media/File:Joseph_Mallord_William_Turner_Self_Portrait_1799.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner#/media/File:Clare_Hall,_Turner_1793.jpeg