Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tēmā izmantotie mākslas darbi un attēli Tēmā izmantoto darbu atsauces.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Renesanse Zina, mākslas stila renesanse galvenās iezīmes, izpausmes un pārstāvjus.
2. Baroks Iepazīstas ar mākslas stila Baroks galvenajām iezīmēm, izpausmēm un pārstāvjiem.
3. Baroka spilgtākie pārstāvji Iepazīstas ar mākslas stila Baroks, pārstāvjiem.
4. Estētiskais un emocionālais pārdzīvojums mākslas darbos Pārzina, kas ir estētiskais skaistums un emocionālais pārdzīvojums mākslas darbos, kā to ieraudzīt.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturīgākās renesanses iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina raksturīgākās renesanses iezīmes.
2. Patiess/nepatiess apgalvojums par mākslas stilu baroks 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina mākslas stila baroks raksturīgāko un būtiskāko, šajā laika periodā.
3. Estētiskais pārdzīvojums mākslas darbos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot izskaidrot kas ir emocionālais un estētiskais pārdzīvojums mākslas darbos.
4. Baroks attēlos 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka mākslas stila baroks raksturojošās iezīmes, attēlos!
5. Renesansei un barokam raksturīgākās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina renesansei un barokam kopējo un atšķirīgo!
6. Renesanse attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina renesanses iezīmes.
7. Estētiskais pārdzīvojums attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atpazīt starp attēliem, kuros uzskatāmi paust estētiskais skaistums un emocionālais pārdzīvojums.
8. Atšķirības baroka un renesanses mākslā (vizuālajos izteiksmes līdzekļos) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina atšķirīgo un kopējo baroka un renesanses mākslā/mākslas darbos, caur vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem.
9. Teksta papildināšana par mākslas stiliem 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Tekstā par renesansi un baroku, nosaka un atzīmē pareizos teksta papildinājumus.
10. Baroka vai renesanses pārstāvja darba analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atpazīt spilgtākos baroka un renesanses mākslas darbus, pēc nosaukuma un darba autora.
11. Gleznas analīze, baroka pārstāvja darbs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot veikt gleznas analīzi, saskatot estētisko un emocionālo pārdzīvojumu mākslas darbos, ko mākslinieki pauž ar vizuālo izteiksmes līdzekļu palīdzību.
12. Mākslas stils attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt raksturīgo barokam un renesansei attēlos!
13. Estētiskais skaistums mākslas darbos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka pareizo atbildi par estētisko un emocionālo pārdzīvoju mākslas darbos.
14. Estētiskais skaistums, patiess/nepatiess apgalvojums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt apgalvojumu patiesumu par estētisko skaistumu. Zina, kas ir skaistums mākslas darbos, kā to ieraudzīt.
15. Patiess/nepatiess apgalvojums, baroks un renesanse 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt apgalvojumu patiesumu par baroka un renesanses mākslas stiliem raksturīgajām iezīmēm.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baroka un renesanses darbu autori Citi vidēja 2 p. Zina baroka un renesanses darba autorus.
2. Gleznas analīze, renesanses pārstāvja darbs Citi vidēja 4 p. Prot veikt gleznas analīzi, saskatot estētisko un emocionālo pārdzīvojumu mākslas darbos, ko mākslinieki pauž ar vizuālo izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baroka, renesanses iezīmes un estētiskais skaistums mākslā 00:20:00 vidēja 16 p. Zina renesanses un barokam raksturojošākās iezīmes, atšķirīgo, atpazīst šos mākslas stilu iezīmes attēlos.papildina tekstu par baroku un renesansi, zina spilgtākos pārstāvjus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Renesanses, baroka stilu studijas 00:40:00 vidēja 29 p. Zina renesanses un baroka stilu, kopīgo un atšķirīgo. Zina, kas ir emocionālais un estētiskais skaistums mākslā. Pārzina baroka un renesanses spilgtākos pārstāvjus. Prot veikt gleznas analīzi pēc vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem, saskatot gleznās estētisko skaistumu un emocionālo pārdzīvojumu.