Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Raksturīgākās renesanses iezīmes 2 p.
2. Baroks attēlos 2 p.
3. Renesanse attēlos 2 p.
4. Teksta papildināšana par mākslas stiliem 6 p.
5. Estētiskais pārdzīvojums attēlos 2 p.
6. Baroka un renesanses darbu autori 2 p.