Teorija

Uzdevumi

1. Raksturīgākās renesanses iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Patiess/nepatiess apgalvojums par mākslas stilu baroks

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Estētiskais pārdzīvojums mākslas darbos

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Baroks attēlos

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Renesansei un barokam raksturīgākās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Renesanse attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Estētiskais pārdzīvojums attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Atšķirības baroka un renesanses mākslā (vizuālajos izteiksmes līdzekļos)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Teksta papildināšana par mākslas stiliem

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Baroka vai renesanses pārstāvja darba analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Gleznas analīze, baroka pārstāvja darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Mākslas stils attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Estētiskais skaistums mākslas darbos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Estētiskais skaistums, patiess/nepatiess apgalvojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Patiess/nepatiess apgalvojums, baroks un renesanse

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem