Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Grafikas dizains Jēdzieni: grafikas dizains. Gūst izpratni par grafikas dizainu. (K.9.1.3.) Zina, kas ir grafikas dizains, prot to raksturot. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo grafikas dizainu.
2. Grafikas dizains. Senie laiki – 12. gadsimts Jēdzieni: grafikas dizains. Gūst izpratni par grafikas dizainu. (K.9.1.3.) Prot raksturot grafikas dizainu laika posmā no senajiem laikiem līdz 12. gadsimtam. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē - raksturo grafisko dizainu dažādos laika posmos.
3. Grafikas dizains. Viduslaiki – 19. gadsimts Jēdzieni: grafikas dizains. Gūst izpratni par grafikas dizainu. (K.9.1.3.) Prot raksturot grafikas dizainu laika posmā no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē - raksturo grafisko dizainu dažādos laika posmos.
4. Noderīgo lietu stūrītis Mācību materiāla raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafikas dizaina raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Zina, kas ir grafikas dizains, prot to raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo grafikas dizainu.
2. Grafikas dizains, senākie grafikas dizaina piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni:grafikas dizains. Prot raksturot grafikas dizainu, spēj attēlos noteikt kultūru, kurai raksturīgs noteiktais grafikas dizaina piemērs. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, attēla analīze,atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē:nosaka lieko raksturojumu,analizē attēlu.
3. Heraldika, viduslaiku grāmatas, teksta iespiešanas pirmsākumi Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni:grafikas dizains.Zina,kas ir heraldika,raksturo grāmatu tapšanu viduslaikos,kad Eiropā tika izgudrota pirmā teksta iespiešanas iekārta.Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle,atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo faktus no grafikas dizaina vēstures.
4. Grafikas dizaina raksturojums, grafikas dizaina piemērs – piederības dzimtai apliecinājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Zina, kas ir grafikas dizains, prot to raksturot, zina, kāds grafikas dizaina piemērs apliecina cilvēka piederību dzimtai. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo grafikas dizainu.
5. Grafikas dizaina paraugs – piederības simbols apdzīvotai vietai 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot ģerboņos saskatīt vienojošās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
6. Viduslaiku grafikas dizains 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot raksturot viduslaiku rokrakstu grāmatu dizainu. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos viduslaiku grafikas dizaina pazīmes.
7. Pirmā teksta iespiešanas iekārta Eiropā, viduslaiku grafikas dizaina piemērs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot raksturot faktus, saistītus ar pirmo teksta iespiešanas iekārtu Eiropā, spēj attēlos saskatīt viduslaiku grafikas dizaina piemērus. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo faktus,saskata pazīmes.
8. Tipografikas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot attēlos saskatīt tipografikas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tipografikas pazīmes.
9. Tipografika, nozīmīgas personas grafikas dizaina attīstībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:grafikas dizains. Zina,kas ir tipografika,prot raksturot dažādu nozīmīgu personu devumu grafikas dizaina attīstībā.Uzdevuma tips-attēla analīze,patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes ievilkšana.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo tipografiku, grafikas dizaina attīstību.
10. Grafikas dizains dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdziens: grafikas dizains. Prot raksturot grafikas dizainu dažādos laika posmos. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo grafikas dizainu dažādos laika posmos.
11. Grafikas dizains dažādos laika posmos, grafikas dizaina elementi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdziens:grafikas dizains. Prot raksturot grafikas dizainu dažādos laika posmos, grafikas dizaina elementus. Uzdevuma tips-loģikas ķēdīte, attēlu analīze, liekā attēla noteikšana, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo grafikas dizainu dažādos laika posmos, saskata atšķirības.
12. Viljama Morisa radītie grafikas dizaina piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot raksturot Viljama Morisa daiļradi, spēj attēlos saskatīt mākslinieka darba stila pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: pārzina Viljama Morisa daiļradi, analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes.
13. Grafikas dizains grāmatu noformējumā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē grafikas dizaina piemērus grāmatu noformējumā, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko.
14. Grafikas dizains – vēsturiski fakti, Viljama Morisa grafikas dizaina piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Jēdziens: grafikas dizains. Prot raksturot dažādus faktus no grafikas dizaina vēstures, spēj attēlos saskatīt Viljama Morisa radīto grafikas dizaina piemēru pazīmes. Uzdevuma tips - atbildes izvēle, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo faktus no grafikas dizaina vēstures.
15. Grafikas dizaina pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, salīdzina tos, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tipografika Citi augsta 3 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Zina, kas ir tipografika, prot to raksturot. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē izvēles, atrod vienojošo, atšķirīgo.
2. Pirmie grafikas dizaina piemēri Citi zema 1 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot raksturot pirmos grafikas dizaina piemērus. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo pirmos grafikas dizaina piemērus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafikas dizains – raksturojums 00:30:00 vidēja 23 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Zina, kas ir grafikas dizains, prot to raksturot; zina, kas ir heraldika, prot raksturot grāmatu tapšanu viduslaikos, zina, kad un kur Eiropā tika izgudrota pirmā teksta iespiešanas iekārta; zina, kas ir heraldika, prot raksturot grāmatu tapšanu viduslaikos, zina, kad un kur Eiropā tika izgudrota pirmā teksta iespiešanas iekārta; spēj attēlos saskatīt viduslaiku grafikas dizaina piemērus; prot raksturot grafikas dizainu dažādos laika posmos; spēj attēlos saskatīt Viljama Morisa radīto grafikas dizaina piemēru pazīmes. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana, loģikas ķēdīte, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo grafikas dizainu, analizē izvēles, atrod vienojošo, atšķirīgo, raksturo faktus, saskata pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafikas dizains – piemēri, tipografika 00:25:00 vidēja 11 p. Jēdzieni: grafikas dizains. Prot raksturot pirmos grafikas dizaina piemērus; prot raksturot grafikas dizainu, spēj attēlos noteikt kultūru, kurai raksturīgs noteiktais grafikas dizaina piemērs; prot raksturot viduslaiku rokrakstu grāmatu dizainu; zina, kas ir tipografika, spēj attēlos saskatīt tās pazīmes, prot raksturot dažādu nozīmīgu personu devumu grafikas dizaina attīstībā; prot raksturot Viljama Morisa daiļradi, spēj attēlos saskatīt mākslinieka darba stila pazīmes. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte, attēla analīze, atbildes izvēle, attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo pirmos grafikas dizaina piemērus, nosaka lieko raksturojumu, analizē attēlu, analizē attēlus, saskata tajos viduslaiku grafikas dizaina pazīmes, raksturo tipografiku, grafikas dizaina attīstību, pārzina Viljama Morisa daiļradi, analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes.