Grafikas dizains – dizaina veids. Grafikas dizainu izmanto izdevniecībā (grāmatu, žurnālu, avīžu, dažādu bukletu noformēšanā), reklāmā, grafisko zīmju un vides noformējuma izveidē, iepakojuma dizainā, apģērbu apdrukas dizainā. Grafikas dizaina darbus var tiražēt. Tos izmanto vizuālajā komunikācijā – informācija tiek nodota ar burtu, dažādu simbolu, attēlu palīdzību. Šī informācija tiek uztverta ar redzes palīdzību. 
 
1.png
Grafikas dizaina piemēri
Grafikas dizainers – cilvēks, kurš strādā ar grafikas dizainu saistītās jomās. Grafikas dizainera pienākumi – kombinēt attēlus, dažāda veida burtus, simbolus, lai veidotu vizuālu kādas idejas atspoguļojumu.
Grafikas dizainu izmanto tur, kur nepieciešams nodot vizuālu informāciju, piemēram, ceļa zīmju izgatavošanā, tehnisko shēmu izgatavošanā, uzziņu materiālu izgatavošanā u.c.
Grafikas dizainu izmanto, pārdodot kādu produktu – tiek izgatavoti logo un tirdzniecības zīmes, veidots pārdomāts iepakojums, izmantotas atbilstošās krāsas, teksta izveidē izmantoti noteikta veida burti.
 
6.png
Vācu elektroiekārtu ražotāja logo
 
Grafikas dizainu izmanto arī izklaides industrijā, izgatavojot mūzikas ierakstu disku iepakojumu, komiksus, kinofilmu sākuma un noslēguma titrus, teātra programmiņas.
Grafikas dizains saistīts ar tipografiku – tiek pārdomāts burtu dizains, burtu izmērs, to izvietojums. Veidojot tekstu, uzmanību pievērš arī intervālam starp burtiem, simboliem, intervālam starp teksta rindiņām.
 
4.png
Noteiktā burtu veida un ciparu dizains, intervāls starp burtiem, teksta rindiņām
 
Veidojot grafikas dizaina darbu, tiek izgatavots makets – tiek pārdomāta attēlu, teksta atrašanās vieta lappusē un kopējais stils.
 
Jēdzienu "grafikas dizains" ieviesa amerikāņu ilustrators, tipogrāfs, kaligrāfs un grafiskais dizainers Viljams Adisons Dviggins (1880 – 1956) 1922. gadā, lai raksturot savu nodarbošanos. Šis jēdziens plašāku popularitāti guva pēc 1945. gada.
 
7.png
Viljama Adisona Dviggina portrets
 
Atsauce:
Vikipēdija, Grafikas dizains
Vikipēdija, Grafikas dizaineris
Vikipēdija RU, Grafikas dizains
Attēli:
Vikipēdija, AEG logo
Vikipēdija, Trajan typeface