Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tēmā izmantotie mākslas darbi un attēli Saites

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas, anatomiskās uzbūves pārzināšanas nozīme mākslā Izpratne par locītavu, kaulu un muskuļu novietojumu ķermenī ir svarīga, ja vēlas attēlot cilvēka figūru. (K.Li.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot anatomijas nozīmi precīzā cilvēka ķermeņa attēlošanā, prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas.
2. Cilvēka figūras attēlojums dažādos rakursos Jēdzieni: rakurss. Apgūst jaunus terminus pēc būtības, lai tos lietotu praktiski: rakurss. Izpratne par figūras apveida izmaiņām rakursā ir būtiska anatomijas izpētē. (K.Li.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot rakursus, kuros cilvēku attēlo mākslā.
3. Štrihošanas paņēmiens cilvēka figūras attēlojumā Jēdzieni: štrihs, tonalitāte, tonis, pāreja. Lieto ēnošanas laukumu ieklāšanas tehniku – štrihošanu. (K.6.1.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kādi paņēmieni tiek izmantoti, zīmējot cilvēka figūru un radot apjoma ilūziju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka ķermeņa daļu proporciju un anatomijas saistība ar mākslu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpratne par locītavu, kaulu un muskuļu novietojumu ķermenī ir svarīga, ja vēlas attēlot cilvēka figūru. (K.Li.1.) Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot cilvēka ķermeņa daļu proporciju un anatomijas pārzināšanas ietekmi uz mākslu.
2. Cilvēka ķermeņa proporcijas zīmēšanā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Turpināt pētīt cilvēka figūru un zīmēt to. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas, kas jāievēro, zīmējot cilvēka ķermeni.
3. Cilvēka ķermeņa proporcionalitāte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Turpināt pētīt cilvēka figūru. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, nosaka tajā cilvēka ķermeņa proporcionalitāti.
4. Cilvēka anatomisko īpatnību ievērošana mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par locītavu, kaulu un muskuļu novietojumu ķermenī ir svarīga, ja vēlas attēlot cilvēka figūru. (K.Li.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izvēlas atbilstošo.
5. Cilvēku figūru attēlojums mākslā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izpratne par locītavu, kaulu un muskuļu novietojumu ķermenī ir svarīga, ja vēlas attēlot cilvēka figūru. (K.Li.1.) uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
6. Rakurss – sānskats 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: rakurss. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos sānskata pazīmes.
7. Rakurss portretā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: rakurss. Analizē rakursa jeb skatpunkta izvēles nozīmi mākslas darbā. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlā redzamo rakursu, izvēlas atbildes variantu.
8. Rakurss – trīsceturtdaļpagrieziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: rakurss. Analizē rakursa jeb skatpunkta izvēles nozīmi mākslas darbā. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā trīsceturtdaļpagrieziena pazīmes.
9. Portreti, rakursi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: rakurss. Izpratne par figūras apveida izmaiņām rakursā ir būtiska anatomijas izpētē. (K.Li.1.) Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē portretus, saskata tajos noteikta rakursa pazīmes.
10. Rakursu veidi portretos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: rakurss. Analizē rakursa jeb skatpunkta izvēles nozīmi mākslas darbā. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē portretu, tajā vērojamo rakursu.
11. Apjoma ilūzijas radīšanas paņēmiens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: štrihs, pāreja. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot ēnošanas paņēmiena pielietojumu apjoma ilūzijas radīšanā.
12. Štrihošanas paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: štrihs. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos štrihošanas paņēmiena pazīmes.
13. Ēnošanas paņēmiens portretos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto ēnošanas laukumu ieklāšanas tehniku – štrihošanu. (K.6.1.1.) Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās pazīmes: attēlos saskata ēnošanas pazīmes.
14. Toņu pārejas, telpas ilūzija zīmētā portretā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: tonalitāte, tonis, pāreja. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbilžu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izvēlas pareizās atbildes.
15. Rakurss, ēnošanas paņēmiens, toņu pārejas zīmētā portretā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: rakurss, pāreja. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbilžu ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, raksturo portretu, izvēloties atbilžu variantus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rakursi portretos – kopīgais un atšķirīgais Citi augsta 3 p. Jēdzieni: rakurss. Pēta mākslas darbu piemērus, pievēršot uzmanību rakursam. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamos rakursus, nosaka kopīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
2. Toņu pārejas zīmētos portretos Citi augsta 3 p. Jēdzieni: tonis, pāreja. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamās toņu pārejas, izvēlas lieko attēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūra – proporcijas, rakursi, štrihošana 00:25:00 vidēja 17 p. Jēdzieni: rakurss, štrihs, pāreja. Turpināt pētīt cilvēka figūru. Analizē rakursa jeb skatpunkta izvēles nozīmi mākslas darbā. Izpratne par locītavu, kaulu un muskuļu novietojumu ķermenī ir svarīga, ja vēlas attēlot cilvēka figūru. (K.Li.1.) Izpratne par figūras apveida izmaiņām rakursā ir būtiska anatomijas izpētē. (K.Li.1.) Lieto ēnošanas laukumu ieklāšanas tehniku – štrihošanu. (K.6.1.1.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle, attēlu tests, atbbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: izprot cilvēka ķermeņa daļu proporciju un anatomijas pārzināšanas ietekmi uz mākslu; analizē attēlu, nosaka tajā cilvēka ķermeņa proporcionalitāti; analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu; analizē attēlā redzamo rakursu, izvēlas atbildes variantu; analizē portretus, saskata tajos noteikta rakursa pazīmes; izprot ēnošanas paņēmiena pielietojumu apjoma ilūzijas radīšanā; attēlos saskata ēnošanas pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras attēlojums mākslā – proporcijas, rakursi, toņu pārejas 00:30:00 vidēja 18 p. Jēdzieni: rakurss, štrihs, tonis, tonalitāte, pāreja. Turpināt pētīt cilvēka figūru un zīmēt to. Analizē rakursa jeb skatpunkta izvēles nozīmi mākslas darbā. Izpratne par locītavu, kaulu un muskuļu novietojumu ķermenī ir svarīga, ja vēlas attēlot cilvēka figūru. (K.Li.1.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīimīgākās darbības: prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas, kas jāievēro, zīmējot cilvēka ķermeni; analizē attēlus, izvēlas atbilstošo; analizē attēlus, saskata tajos sānskata pazīmes; analizē attēlu, saskata tajā trīsceturtdaļpagrieziena pazīmes; analizē portretu, tajā vērojamo rakursu; analizē attēlus, saskata tajos štrihošanas paņēmiena pazīmes; analizē attēlos redzamās toņu pārejas, izvēlas lieko attēlu; analizē attēlus, izvēlas pareizās atbildes; analizē attēlu, raksturo portretu, izvēloties atbilžu variantus.