Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līnija Teorētiskajā materiālā iespējams uzzināt par līniju veidiem un līniju virzieniem. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot raksturot līniju veidus, to ritmus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnas, liektas līnijas mākslas darbu reprodukcijās 1. izziņas līmenis zema 2p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas.
2. Liekta, lauzta līnija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot attēlos saskatīt liektas un lauztas līnijas.
3. Līniju tipi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas un lauztas līnijas.
4. Horizontāla, vertikāla līnija 1. izziņas līmenis zema 2p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt horizontālas un vertikālas līnijas.
5. Līniju virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atšķir vienu no vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem - līniju, kombinē tās. Prot attēlos saskatīt dažāda virziena līnijas.
6. Līniju tipi, līniju virziens 1. izziņas līmenis zema 2p. Atšķir vienu no vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt līniju tipus, līniju virzienus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnas, liektas līnijas mākslas darbu reprodukcijās Citi zema 2p. Atšķir vienu no vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas.
2. Līniju virziens Citi zema 1p. Prot attēlā saskatīt dažādus līniju virzienus.
3. Slīpa līnija Citi zema 2p. Prot attēlā saskatīt slīpas līnijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līnija, tās veidi 00:20:00 zema 10p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas; prot attēlos saskatīt liektas un lauztas līnijas; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt horizontālas un vertikālas līnijas; prot attēlā saskatīt slīpas līnijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līnija, līniju virziens 00:20:00 vidēja 7p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas; prot attēlā saskatīt dažādus līniju virzienus; prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt līniju tipus, līniju virzienus.