Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līnija Teorētiskajā materiālā iespējams uzzināt par līniju veidiem un līniju virzieniem. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot raksturot līniju veidus, to ritmus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnas, liektas līnijas mākslas darbu reprodukcijās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas.
2. Liekta, lauzta līnija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot attēlos saskatīt liektas un lauztas līnijas.
3. Līniju tipi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas un lauztas līnijas.
4. Horizontāla, vertikāla līnija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt horizontālas un vertikālas līnijas.
5. Līniju virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atšķir vienu no vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem - līniju, kombinē tās. Prot attēlos saskatīt dažāda virziena līnijas.
6. Līniju tipi, līniju virziens 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir vienu no vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt līniju tipus, līniju virzienus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnas, liektas līnijas mākslas darbu reprodukcijās Citi zema 2 p. Atšķir vienu no vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem - līniju. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas.
2. Līniju virziens Citi zema 1 p. Prot attēlā saskatīt dažādus līniju virzienus.
3. Slīpa līnija Citi zema 2 p. Prot attēlā saskatīt slīpas līnijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līnija, tās veidi 00:20:00 zema 10 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas; prot attēlos saskatīt liektas un lauztas līnijas; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt horizontālas un vertikālas līnijas; prot attēlā saskatīt slīpas līnijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līnija, līniju virziens 00:20:00 vidēja 7 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt taisnas, liektas līnijas; prot attēlā saskatīt dažādus līniju virzienus; prot mākslas darbu reprodukcijās noteikt līniju tipus, līniju virzienus.