Līnija ir viens no vizuālās mākslas valodas elementiem. To lieto visos vizuālās mākslas veidos. Līnijas vispārīgs definējums skan šādi: līnija ir punkta ceļš, ko atstāj darbarīks, kad tas tiek vilkts pāri kādai virsmai.
 
Pastāv vairāki līniju veidi - taisna, liekta, lauzta un kombinēta (lauztas un taisnas, liektas un lauztas, visu triju līniju veidu apvienojums vienā līnijā) līnija.
 
1.jpg
Attēlā – taisna līnija
 
300.jpg
Attēlā – taisnas līnijas koku stumbru attēlošanā
 
5.jpg
Attēlā liekta līnija
 
103.jpg
Attēlā liekta līnija iezīmē krastu
 
8.jpg
Attēlā lauzta līnija
 
200.jpeg
Attēlā kalnu virsotnes veido lauztu līniju
 
Līnijai pastāv trīs pamatvirzieni - tā var būt horizontāla, vertikāla vai slīpa, diagonāla līnija.
 
1.jpg
Attēlā horizontāla līnija
 
328.jpg
Attēlā horizontāla līnija iezīmē vietu, kur satiekas ūdens virsma un kalni
 
2.jpg
Attēlā  vertikāla līnija
 
93.jpg
Attēlā  vertikālas līnijas kuģu mastu attēlošanā
 
3.jpg
Attēlā  slīpa (šajā gadījumā - arī diagonāla) līnija
 
128.jpg
Attēlā  slīpas līnijas krāsaino ziedu lauku attēlošanā
 
Mākslinieki līnijas izmanto arī zīmējumos un gravīrās.
 
12.jpg
Attēlā  portreta zīmēšanā izmantotas dažādas līnijas
 
22.jpg
Attēlā  līniju daudzveidība gravīrā (ainava)
Atsauce:
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. - il.: 9.lpp. 
 
Attēli:
Līniju attēli no Ineses Rožkalnes personīgā attēlu arhīva
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley#/media/File:Alfred_Sisley_018.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac#/media/File:Paul_Signac_-_Cassis,_Cap_Lombard,_Opus_196_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Albert_Bierstadt#/media/File:Sierra_Nevada_Albert_Bierstadt_circa_1871.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Paul_C%C3%A9zanne#/media/File:Paul_C%C3%A9zanne_044.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Atkinson_Grimshaw#/media/File:John_Atkinson_Grimshaw_-_Shipping_on_the_Clyde_(1881).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte#/media/File:G._Caillebotte_-_La_Plaine_de_Gennevilliers.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Schongauer#/media/File:Martin_Schongauer_-_Bust-length_image_of_an_old_man_with_fur_collar_and_hat_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Etching#/media/File:Paula_Modersohn-Becker_Landschaft_unter_B%C3%A4umen.jpg