Teorija

1. Līnija

Uzdevumi

1. Taisnas, liektas līnijas mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Liekta, lauzta līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Līniju tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Horizontāla, vertikāla līnija

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Līniju virziens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Līniju tipi, līniju virziens

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Līnija, tās veidi

Grūtības pakāpe: zema

10

Materiāli skolotājiem