Teorija

Uzdevumi

1. Sociālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Krievijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Iekšpolitiskā krīze Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. PSRS nodibināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. PSRS politiķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Terors un represijas PSRS

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. PSRS terors pret iedzīvotājiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Padomju Krievijas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. PSRS nacionālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. PSRS sociālekonomiskā attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Kultūra Padomju Savienībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Kultūra, izglītība un māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. PSRS 20. - 30. gados

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. PSRS 20. - 30. gados

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Metodiskie materiāli