Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Sociālisms 2p.
2. Krievijas pilsoņu karš 2p.
3. Iekšpolitiskā krīze Krievijā 2p.
4. PSRS nodibināšana 2p.
5. PSRS politiķi 1p.
6. Sociālisms 1p.
7. 20.-30.g. padomju vēstures izpēte 1p.
8. Pilsoņu karš Krievijā 1p.
9. Kronštates dumpis 1p.
10. PSRS 1p.
11. PSRS 1p.