Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Padomju Krievijas ārpolitika 2p.
2. PSRS nacionālā politika 2p.
3. PSRS sociālekonomiskā attīstība 2p.
4. Padomju Krievijas ārpolitika 1p.
5. PSRS sociālekonomiskā attīstība 1p.
6. PSRS sociālekonomiskā attīstība 1p.