31p.

Tēmā "Eksāmena 1. daļas uzdevumi (2019)" pieejami 8 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.