19p.

Tēmā "Eksāmena 2. daļas uzdevumi (2015. g.)" pieejami 12 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.