Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. 3. daļas 2. tēma. Nosaki Lielā Ziemeļu kara laiku un karojošās puses. 3p.
2. 3. daļas 2. tēma. Nosaki Lielā Ziemeļu kara cēloņus un sekas. 2p.
3. 3. daļas 2. tēma. Izvēlies ar Lielo Ziemeļu karu saistītus jēdzienus. 1p.
4. 3. daļas 2. tēma. Atlasi faktus par Lielo Ziemeļu karu. 1p.