Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. 3. daļas 1. tēma. Nosaki Krusta karu laiku un karojošās puses. 3p.
2. 3. daļas 1. tēma. Nosaki Krusta karu cēloņus un sekas. 2p.
3. 3. daļas 1. tēma. Atlasi faktus par Krusta kariem. 1p.
4. 3. daļas 2. tēma. Nosaki Lielā Ziemeļu kara laiku un karojošās puses. 3p.
5. 3. daļas 2. tēma. Nosaki Lielā Ziemeļu kara cēloņus un sekas. 2p.
6. 3. daļas 2. tēma. Atlasi faktus par Lielo Ziemeļu karu. 1p.
7. 3. daļas 3. tēma. Nosaki Otrā pasaules kara laiku un karojošās puses. 3p.
8. 3. daļas 3. tēma. Nosaki Otrā pasaules kara cēloņus un sekas. 2p.
9. 3. daļas 3. tēma. Atlasi faktus par Otro pasaules karu. 1p.