Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. 3. daļas 1. tēma. Nosaki Krusta karu laiku un karojošās puses. 3p.
2. 3. daļas 1. tēma. Nosaki Krusta karu cēloņus un sekas. 2p.
3. 3. daļas 1. tēma. Izvēlies ar Krusta kariem saistītus jēdzienus. 1p.
4. 3. daļas 1. tēma. Atlasi faktus par Krusta kariem. 1p.