Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. 3. daļas 3. tēma. Nosaki Otrā pasaules kara laiku un karojošās puses. 3p.
2. 3. daļas 3. tēma. Nosaki Otrā pasaules kara cēloņus un sekas. 2p.
3. 3. daļas 3. tēma. Izvēlies ar Otro pasaules karu saistītus jēdzienus. 1p.
4. 3. daļas 3. tēma. Atlasi faktus par Otro pasaules karu. 1p.