Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Argumentētā pārsprieduma vērtēšanas kritēriji Katra uzdevuma un argumentētās esejas vērtēšanas kritēriji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. uzdevums Apgaismības ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
2. 1. tēmas 2. uzdevums Apgaismības ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
3. 1. tēmas Papilduzdevums Apgaismība – personības, to devums 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām pasaules vēsturē.
4. 2. tēmas 1. uzdevums Latgales attīstība 17. – 20. gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
5. 2. tēmas 2. uzdevums Latgales attīstība 17. – 20. gs. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
6. 2. tēmas Papilduzdevums Jezuītu loma Latgales katolizācijā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē izpratni, kritisko domāšanu.
7. 2. tēmas Papilduzdevums Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Nostiprina zināšanas.
8. 3. tēmas 1. uzdevums Otrā pasaules kara sekas Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
9. 3. tēmas 2. uzdevums Otrā pasaules kara sekas Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
10. 3. tēmas Papilduzdevums Otrā pasaules kara sekas attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu.
11. 4. tēmas 1. uzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
12. 4. tēmas 2. uzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
13. 4. tēmas Papilduzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR – personības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aktualizē vēstures personību nozīmes izpratni, zināšanas.
14. 4. tēmas Papilduzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi saistīt procesus ar personības ietekmi, laiku.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma G. Merķeļa nozīme Citi zema 2p. Papildina zināšanas par apgaismotāju lomu Latvijas teritorijā.
2. 1. tēma Savieto apgaismotāju un viņa devumu Citi vidēja 3p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par apgaismotāju lomu Latvijas teritorijā.
3. 1. tēma Apgaismotāju loma Latvijā Citi zema 2p. Pārbauda zināšanas par apgaismotāju lomu Latvijas teritorijā.
4. 2. tēma Pēti Krāslavas attīstību Citi vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
5. 2. tēma Pēti avotu par drukas aizliegumu Citi vidēja 2p. Papildina, pārbauda zināšanas, lasītprasmi.
6. 2. tēma Raksturo Latgales zemnieku stāvokli Citi zema 2p. Nostiprina, papildina izpratni.
7. 2. tēma Salīdzini novadu attīstību Citi vidēja 11p. Nostiprina izpratni par novadu atšķirību veidošanos.
8. 3. tēma Otrā pasaules kara cēloņi un sekas Citi vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, cēloņsakarību izpratni.
9. 3. tēma Vēstures pieminekļi un režīmi Citi vidēja 2p. Vēstures pieminekļu ideoloģiskās nozīmes izpratne.
10. 4. tēmas Labo vēstures sagrozījumus tekstā Citi augsta 6p. Sekmē kritisko domāšanu, prasmi noteikt ideoloģijas ietekmētus formulējumus.
11. 4. tēma Izvērtē atmiņu stāstu par deportāciju Citi vidēja 1p. Papildina zināšanas, sekmē empātiju.
12. 4. tēma Nosaki pareizos apgalvojumus Citi augsta 3p. Sekmē zināšanas, nostiprina kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma Apgaismības ideju ietekme uz vēstures procesiem 00:15:00 vidēja 14p. Jēdzieni, notikumu cēloņsakarības, personības, procesi - apgaismība Eiropā, Latvijas teritorijā.
2. 2. tēma Latgales vēsturiskā attīstība 17. – 20. gs. 00:20:00 vidēja 33p. Latgales novada savdabību ietekmējoši faktori vēstures gaitā; tēmas jēdzieni, notikumu cēloņsakarības.
3. 3. tēma Otrā pasaules kara sekas Eiropā 00:15:00 vidēja 10p. Tēmas jēdzieni, notikumu, procesu cēloņsakarības - ietekme Eiropā, Latvijā.
4. 4. tēma PSKP CK ģenerālsekretāru realizētās politikas ietekme pēckara Padomju Latvijā 00:20:00 vidēja 18p. Tēmas jēdzieni, notikumu, procesu cēloņsakarības, personības, to loma procesos.