Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Argumentētā pārsprieduma vērtēšanas kritēriji Katra uzdevuma un argumentētās esejas vērtēšanas kritēriji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēmas 1. uzdevums Apgaismības ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
2. 1. tēmas 2. uzdevums Apgaismības ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
3. 1. tēmas Papilduzdevums Apgaismība – personības, to devums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām pasaules vēsturē.
4. 2. tēmas 1. uzdevums Latgales attīstība 17. – 20. gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
5. 2. tēmas 2. uzdevums Latgales attīstība 17. – 20. gs. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
6. 2. tēmas Papilduzdevums Jezuītu loma Latgales katolizācijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē izpratni, kritisko domāšanu.
7. 2. tēmas Papilduzdevums Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Nostiprina zināšanas.
8. 3. tēmas 1. uzdevums Otrā pasaules kara sekas Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
9. 3. tēmas 2. uzdevums Otrā pasaules kara sekas Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
10. 3. tēmas Papilduzdevums Otrā pasaules kara sekas attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu.
11. 4. tēmas 1. uzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izpratne par jēdzienu saikni ar tēmu, prasme tos izskaidrot.
12. 4. tēmas 2. uzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināšanas un izpratne par to, kas ir vēstures fakts; kādas ir tā cēloņsakarības.
13. 4. tēmas Papilduzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR – personības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aktualizē vēstures personību nozīmes izpratni, zināšanas.
14. 4. tēmas Papilduzdevums PSKP CK ģenerālsekretāru ietekme LPSR attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi saistīt procesus ar personības ietekmi, laiku.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma G. Merķeļa nozīme Citi zema 2 p. Papildina zināšanas par apgaismotāju lomu Latvijas teritorijā.
2. 1. tēma Savieto apgaismotāju un viņa devumu Citi vidēja 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par apgaismotāju lomu Latvijas teritorijā.
3. 1. tēma Apgaismotāju loma Latvijā Citi zema 2 p. Pārbauda zināšanas par apgaismotāju lomu Latvijas teritorijā.
4. 2. tēma Pēti Krāslavas attīstību Citi vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē kritisko domāšanu.
5. 2. tēma Pēti avotu par drukas aizliegumu Citi vidēja 2 p. Papildina, pārbauda zināšanas, lasītprasmi.
6. 2. tēma Raksturo Latgales zemnieku stāvokli Citi zema 2 p. Nostiprina, papildina izpratni.
7. 2. tēma Salīdzini novadu attīstību Citi vidēja 11 p. Nostiprina izpratni par novadu atšķirību veidošanos.
8. 3. tēma Otrā pasaules kara cēloņi un sekas Citi vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, cēloņsakarību izpratni.
9. 3. tēma Vēstures pieminekļi un režīmi Citi vidēja 2 p. Vēstures pieminekļu ideoloģiskās nozīmes izpratne.
10. 4. tēmas Labo vēstures sagrozījumus tekstā Citi augsta 6 p. Sekmē kritisko domāšanu, prasmi noteikt ideoloģijas ietekmētus formulējumus.
11. 4. tēma Izvērtē atmiņu stāstu par deportāciju Citi vidēja 1 p. Papildina zināšanas, sekmē empātiju.
12. 4. tēma Nosaki pareizos apgalvojumus Citi augsta 3 p. Sekmē zināšanas, nostiprina kritisko domāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. tēma Apgaismības ideju ietekme uz vēstures procesiem 00:15:00 vidēja 14 p. Jēdzieni, notikumu cēloņsakarības, personības, procesi - apgaismība Eiropā, Latvijas teritorijā.
2. 2. tēma Latgales vēsturiskā attīstība 17. – 20. gs. 00:20:00 vidēja 33 p. Latgales novada savdabību ietekmējoši faktori vēstures gaitā; tēmas jēdzieni, notikumu cēloņsakarības.
3. 3. tēma Otrā pasaules kara sekas Eiropā 00:15:00 vidēja 10 p. Tēmas jēdzieni, notikumu, procesu cēloņsakarības - ietekme Eiropā, Latvijā.
4. 4. tēma PSKP CK ģenerālsekretāru realizētās politikas ietekme pēckara Padomju Latvijā 00:20:00 vidēja 18 p. Tēmas jēdzieni, notikumu, procesu cēloņsakarības, personības, to loma procesos.