Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. 1. tēmas 1. uzdevums Apgaismības ietekme 2p.
2. 1. tēmas 2. uzdevums Apgaismības ietekme 3p.
3. 1. tēmas Papilduzdevums Apgaismība – personības, to devums 2p.
4. 1. tēma Apgaismotāju loma Latvijā 2p.
5. 1. tēma G. Merķeļa nozīme 2p.
6. 1. tēma Savieto apgaismotāju un viņa devumu 3p.