Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. 1. tēmas 1. uzdevums Apgaismības ietekme 2 p.
2. 1. tēmas 2. uzdevums Apgaismības ietekme 3 p.
3. 1. tēmas Papilduzdevums Apgaismība – personības, to devums 2 p.
4. 1. tēma Apgaismotāju loma Latvijā 2 p.
5. 1. tēma G. Merķeļa nozīme 2 p.
6. 1. tēma Savieto apgaismotāju un viņa devumu 3 p.