Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Rakstīšana 1. uzd. (2014./2015.) Vērtēšanas kritēriji 1. uzdevumam
3. Rakstīšana 2. uzd. (2014./2015.) Vērtēšanas kritēriji 2. uzdevumam
4. Runāšana 2014./2015. Runāšanas uzdevumu kritēriji

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena programma 2015./2016. Eksāmena uzbūve, tēmu īpatsvars, uzdevumu veidi
2. Eksāmena norise (2015./2016.) Rakstiskas un mutiskas daļas saturs, materiāli, ieteicamās intervētāja frāzes eksāmena norises laikā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Чтение, 1-ое задание 2. izziņas līmenis augsta 10p. Прочитай текст и отметь "Правильно" или "Неправильно" утверждение
2. Чтение, 2-ое задание 3. izziņas līmenis augsta 10p. Прочитай текст и соотнеси части предложений. Заполни таблицу.
3. Слушание, 1-ое задание 1. izziņas līmenis vidēja 10p. Прослушай текст и отметь "Правильно" или "Неправильно" утверждение
4. Слушание, 2-ое задание 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Прослушай текст и отметь правильный ответ.
5. Владение языком, 1-ое задание 2. izziņas līmenis augsta 10p. Выбери один правильный вариант. Запиши букву ответа в рамочке.
6. Владение языком, 2-ое задание 3. izziņas līmenis augsta 10p. Запиши данное слово в правильной форме.
7. Письмо, 1-ое задание 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Рассмотри афишу. Напиши сообщение о празднике для школьного сайта.
8. Письмо, 2-ое задание 3. izziņas līmenis augsta 2p. Прочитай описание ситуации и напиши письмо другу в Россию
9. Говорение, 1-ое задание 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Интервью
10. Говорение, 2-ое задание 3. izziņas līmenis augsta 1p. Ролевая игра

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Проверь себя 00:00:00 augsta 60p. Чтение, слушание, владение языком.