Eksāmens Svešvalodā 9. klasei (norise)
 • Rakstu daļa - 25. maijs, plkst. 10.00
 • Mutvārdu daļa - 26. maijs, pēc skolas noteikta grafika.

Eksāmena saturs
Eksāmenam ir viens variants. Eksāmena rakstu daļā skolēniem jāveic pa 2 uzdevumiem lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas daļā.
Mutvārdu daļā notiek skolēna dialogs ar skolotāju par doto tematu un lomu spēle.
 
Eksāmena materiāli 

Krievu valodai – A4 formāta darba lapas un audioieraksts MP3 formātā. Skolēnam mutvārdu daļai katrai dienai pa 6 biļetēm uz 3 A4 formāta lapām.

Eksāmena darbā iegūtā kopējā vērtējuma izteikšana no punktiem ballēs tiek aprēķināta tikai elektroniski, ievadot skolēna darba rezultātu kopsavilkumu tabulā.
Rakstu daļas norise
 
 • 9.50 Eksāmena vadītājs tukšā eksāmena telpā pārbauda audioieraksta atskaņošanas kvalitāti. Mūzikas skanēšanas laikā noregulē skaļumu.
 • 9.55 Eksāmena vadītājs uzaicina skolēnus ienākt eksāmena telpā un iepazīstina skolēnus ar eksāmena norisi.
 • 10.00 Eksāmena vadītājs izdala skolēniem eksāmena visu daļu darba lapas un uzaicina skolēnus ierakstīt ziņas par sevi visu daļu darba lapās.
 • 10.05–10.35 (30 min) Skolēni veic eksāmena lasīšanas daļu.
 • 10.35 Eksāmena vadītājs paziņo lasīšanas daļas beigas, savāc lasīšanas daļas darba lapas un uzaicina skolēnus sagatavoties klausīšanās daļas izpildei.
 • 10.40 Eksāmena vadītājs ieslēdz audioieraksta atskaņotāju. Ierakstu nedrīkst apturēt vai atskaņot vēlreiz. Ierakstā iekļautas uzdevuma izpildei nepieciešamās pauzes.
 • 10.40–11.00 (20 min) Skolēni veic eksāmena klausīšanās daļu.
 • 11.00 Eksāmena vadītājs paziņo klausīšanās daļas beigas, savāc klausīšanās daļas darba lapas un uzaicina veikt valodas lietojuma daļu.
 • 11.00 –11.20 (20 min) Skolēni veic eksāmena valodas lietojuma daļu.
 • 11.20 Eksāmena vadītājs paziņo valodas lietojuma daļas beigas, savāc valodas lietojuma darba lapas un uzaicina veikt rakstīšanas daļu.
 • 11.20–12.00 Skolēni veic eksāmena rakstīšanas daļu. (40 min)
 • 12.00 Eksāmena vadītājs paziņo eksāmena beigas un savāc rakstīšanas daļas darba lapas.
 • 12.05 Eksāmena vadītājs nodod visas eksāmena daļas izglītības iestādes vadītājam. Izglītības iestādes vadītājs organizē darbu vērtēšanu.
  Svarīgi!
  Darbu izpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu.
  Drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus.
  Eksāmena laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
  Darba izpildes laikā pie skolēna nedrīkst atrasties jebkāds elektroniskais saziņas līdzeklis (mobilais telefons, viedtālrunis, planšetdators u.c.).
    
  Svešvaloda (krievu valoda) 9. klasei
  Eksāmens -
  Mutvārdu daļa
  25. un/vai 26. maijs
   
  Eksāmena mutvārdu daļas materiāli
  Mutvārdu daļā – 12 biļetes (katrai dienai 6 biļetes).
  Skolēnam – 3 A4 lapas (katrai dienai).
  Skolotajam – 6 A4 lapas (katrai dienai), runāšanas prasmes vērtējuma protokols – 1 A4 lapa.
   
  25. maijs plkst. 12.30

  12.30–13.00 Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs (turpmāk – intervētājs) un eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs (turpmāk – vērtētājs) iepazīstas ar mutvārdu daļas materiāliem. Skolēna materiāls ar šķērēm tiek sagriezts norādītajās vietās tā, lai izveidotos 6 atsevišķas biļetes. Skolēna biļetes aizklātā veidā tiek izvietotas uz galda. 
  Ieteicams veikt skolēnu atbilžu ierakstu. Eksāmena telpā intervētājs un vērtētājs veic kontrolierakstu – nosauc eksāmena nosaukumu, gadu, datumu, laiku, vietu un pārliecinās, ka ieraksts ir sekmīgi veikts.

  13.00–15.00 Skolēni ierodas uz eksāmena mutvārdu daļu pēc iepriekš sastādīta saraksta. Eksāmena telpā viņi ienāk pa vienam. Skolēns, ienācis telpā, izvēlas eksāmena biļeti un apsēžas, intervētājs uzsāk ierakstu – nosauc skolēna vārdu un uzvārdu, un skolēna izvēlētās biļetes numuru. Skolēna atbildes laiks eksāmenā ir 10 min.

  1. uzdevumā intervētājs uzdod tikai skolotāja materiālā norādītos jautājumus.

  Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs uzdod nākamo jautājumu. Skolotājs uzdod visus skolotāja materiālā paredzētos jautājumus. Kad skolēns veicis 1. uzdevumu, intervētājs aicina skolēnu pildīt 2. uzdevumu (lomu spēli). Intervētājs nolasa uzdevuma nosacījumus un informē, ka sagatavošanās laiks ir 1 min.

  Gatavošanās laikā skolēni rakstiskas piezīmes neveic.
    
  Skolēns veic 2. uzdevumu. Intervētājs atbilstoši 2. uzdevuma nosacījumiem piedalās dialogā ar skolēnu.
  Intervētājs seko atbildes laikam. Ja atbildes laiks tiek pārsniegts, intervētājs norāda, ka atbilde jābeidz. Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs informē, ka eksāmena mutvārdu daļa skolēnam ir beigusies. Intervētājs pateicas par atbildēm un atvadās.

  Vērtētājs saskaņā ar mutvārdu daļas vērtēšanas kritērijiem novērtē skolēna runāšanas prasmi un uzreiz ieraksta vērtējumu runāšanas prasmes vērtējuma protokolā, neapspriežot to ne ar vienu.

  Ja skolēnu izvēlei palikusi viena biļete, biļetes tiek izmantotas atkārtoti.

  15.00–15.15 Starpbrīdis. Vērtētājs ir atbildīgs par eksāmena materiāliem pārtraukuma laikā.
   
  15.15–17.15 Skolēni turpina kārtot eksāmena mutvārdu daļu.
  Kad visi skolēni atbildējuši, eksāmena intervētājs un vērtētājs eksāmena materiālus un vērtēšanas protokolus nodod izglītības iestādes vadītājam. Pēc eksāmena rakstu daļas darbu novērtēšanas, visi dati (rakstu daļas un mutvārdu daļas) jānosūta uz VISC 7 darba dienu laikā pēc eksāmena norises.
   
  26. maijs plkst. 8.30
  8.30
   
  Izglītības iestādes vadītājs un eksāmena mutvārdu daļas intervētājs (turpmāk – intervētājs) un eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs (turpmāk – vērtētājs) atver VISC interneta vietni ar 29. maija (2. dienas) eksāmena mutvārdu daļas materiāliem.

  8.30–9.00 Intervētājs un vērtētājs iepazīstas ar mutvārdu daļas materiāliem.

  Skolēna biļetes aizklātā veidā tiek izvietotas uz galda.

  Ieteicams veikt skolēnu atbilžu ierakstu. Eksāmena telpā intervētājs un vērtētājs veic kontrolierakstu – nosauc eksāmena nosaukumu, gadu, datumu, laiku, vietu un pārliecinās, ka ieraksts ir sekmīgi veikts.

  9.00–12.00 
  Skolēni ierodas uz eksāmena mutvārdu daļu pēc iepriekš sastādīta saraksta. Eksāmena telpā viņi ienāk pa vienam. Skolēns, ienācis telpā, izvēlas eksāmena biļeti un apsēžas, intervētājs uzsāk ierakstu – nosauc skolēna vārdu un uzvārdu, un skolēna izvēlētās biļetes numuru.

  Skolēna atbildes laiks eksāmenā ir 10 min.

  1. uzdevumā intervētājs uzdod tikai skolotāja materiālā norādītos jautājumus.
  Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs uzdod nākamo jautājumu. Skolotājs uzdod visus skolotāja materiālā paredzētos jautājumus.
  Kad skolēns veicis 1.uzdevumu, intervētājs aicina skolēnu pildīt 2.uzdevumu (lomu spēli). Intervētājs nolasa uzdevuma nosacījumus un informē, ka sagatavošanās laiks ir 1 min.

  Gatavošanās laikā skolēni rakstiskas piezīmes neveic.
  Skolēns veic 2. uzdevumu. Intervētājs atbilstoši 2. uzdevuma nosacījumiem piedalās dialogā ar skolēnu.

  Intervētājs seko atbildes laikam. Ja atbildes laiks tiek pārsniegts, intervētājs norāda, ka atbilde jābeidz. Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs informē, ka eksāmena mutvārdu daļa skolēnam ir beigusies. Intervētājs pateicas par atbildēm un atvadās.

  Vērtētājs saskaņā ar mutvārdu daļas vērtēšanas kritērijiem novērtē skolēna runāšanas prasmi un uzreiz ieraksta vērtējumu runāšanas prasmes vērtējuma protokolā, neapspriežot to ne ar vienu.

  Ja skolēnu izvēlei palikusi viena biļete, biļetes tiek izmantotas atkārtoti.
  12.00–12.30 Starpbrīdis. Vērtētājs ir atbildīgs par eksāmena materiāliem pārtraukuma laikā.
  12.30–15.30 Skolēni turpina kārtot eksāmena mutvārdu daļu.
  15.30–16.00 Starpbrīdis. Vērtētājs ir atbildīgs par eksāmena materiāliem pārtraukuma laikā.
  16.00–19.00 Skolēni turpina kārtot eksāmena mutvārdu daļu. 
   
  Kad visi skolēni atbildējuši, eksāmena intervētājs un vērtētājs eksāmena materiālus un vērtēšanas protokolus nodod izglītības iestādes vadītājam. Pēc eksāmena rakstu daļas darbu novērtēšanas, visi dati (rakstu daļas un mutvārdu daļas) elektroniski jānosūta uz VISC 7 darba dienu laikā pēc eksāmena norises.
   
  Ieteicamās intervētāja frāzes eksāmena norises laikā
   
  (Интервьюер приглашает учащегося в помещение)
  - Доброе утро/добрый день!/ Здравствуй!
  - Пожалуйста, садись!/ Прошу садиться!
   
  (Интервьюер задаёт вступительные вопросы)
  - Как дела?/ Какое у тебя настроение?/ Как поживаешь?
  - Начнём экзамен!/ Начинаем!
  - Выбери, пожалуйста, билет!
  - Назови номер билета, пожалуйста!/Какой номер билета?
  - Назови тему первого задания!/ Какова тема беседы первого задания?
  - Сейчас я задам тебе 7 вопросов по этой теме.
   Постарайся давать полные ответы!
   
  (Интервьюер благодарит после выполненного задания)
  - Спасибо!/ Спасибо за ответ!/ Спасибо за ответы!/
   
  (После 1-го задания)
  - Продолжим экзамен.
  - Назови, пожалуйста, тему второго задания!
  - Прочитай условия задания и ситуацию и приготовься к ответу!
  - Время для подготовки: 1 минута.
   
  (Через минуту)
  - Время подготовки закончилось.
  - Начнём разговор/ беседу!
   
  (После 2-го задания)
  - Спасибо!/ Спасибо за ролевую игру! / Ты справился/справилась! Молодец!
  - Устная часть экзамена закончена.
  - До свидания!/ Всего доброго!