Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krievu valodas eksāmens Eksāmena struktūra 2010./2011.m.g. Plānotais uzdevumu un jautājumu skaits, izpildes laiks u.tml.
2. Говорение 1.uzdevuma (intervijas) apraksts
3. Говорение 2. uzdevuma (lomu spēle) apraksts.
4. Говорение Skolēna materiāls. Mutvārdu daļas 1. uzdevuma paraugs krievu valodā 2011.gads
5. Говорение Skolēna materiāls. Mutvārdu daļas 2. uzdevuma paraugs krievu valodā 2011.gads
6. Говорение Skolēna materiāls. Mutvārdu daļas 3. uzdevuma paraugs krievu valodā 2011.gads
7. Говорение Mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji. Eksāmens. Krievu valoda, kā svešvaloda 2011.g
8. Говорение. 1-й образец ответа Mutvārdu daļas 1. mācību videoieraksts un izvērtējums.
9. Говорение. 2-й образец ответа Mutvārdu daļas 2. mācību videoieraksts un izvērtējums.
10. Говорение. 3-й образец ответа Mutvārdu daļas 3. mācību videoieraksts un izvērtējums.
11. Письмо Письмо. Примерные задания

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Письмо 3. izziņas līmenis vidēja 0 p. Письмо. Структура задания.
2. Владение языком 1 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Владение языком. 1 задание (Фрагменты 1-3)
3. Владение языком 1 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Владение языком. 1 задание (Фрагменты 4-6)
4. Владение языком 1 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Владение языком. 1 задание (Фрагменты 7-9)
5. Владение языком 1 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Владение языком. 1 задание (фрагменты 10-12)
6. Владение языком 1 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Владение языком. 1задание (Фрагменты 13-15)
7. Владение языком 2 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Владение языком. 2 задание (Фрагменты 1-4)
8. Владение языком 2 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Владение языком. 2 задание (Фрагменты 5-8)
9. Владение языком 2 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Владение языком. 2 задание (Фрагменты 9-15)
10. Владение языком 3 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Владение языком. 3 задание (Фрагмент1)
11. Владение языком 3 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Владение языком. 3 задание (2 фрагмент).
12. Слушание 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Слушание. 1 задание.
13. Слушание 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Слушание. 2 задание. [bez variācijām]
14. Cлушание 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Cлушание. 3 задание. [bez variācijām]
15. Чтение 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Чтение. Задание 1 степени сложности.
16. Чтение 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Чтение. Задание 2 степени сложности.
17. Чтение 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Чтение. Задание 3 степени сложности.