Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi tēmā ir bez variācijām un risinājuma soļiem Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina elektriskās enerģijas mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
2. 2. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atšķir fizikālo lielumu no mērinstrumenta un mērapjoma. (Standarta prasība: 7.1.)
3. 3. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina blīvuma mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
4. 4. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina tilpuma mērvienības. (Standarta prasība: 7.1.)
5. 5. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina daudzkārtņa "mega" vērtību. (Standarta prasība: 7.4.)
6. 6. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka savācējlēcas fokusa attālums ir pozitīvs, bet izkliedētājlēcas - negatīvs. Zina optiskā stipruma aprēķināšanas formulu. Saista optisko stiprumu ar lēcas fokusa attālumu. (Standarta prasība: 7.22.)
7. 7. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka visām vielām ir trīs agregātstāvokļi. (Standarta prasība: 6.kl.; 7.7.)
8. 8. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka spiediens uz virsmu ir atkarīgs no laukuma. (Standarta prasība: 7.2.)
9. 9. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina un lieto siltuma izplatīšanās veidus. (Standarta prasība: 7.2)
10. 10. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka siltuma daudzums ir atkarīgs no masas un temperatūras. Salīdzina siltuma daudzumus. (Standarta prasība: 7.1.; 7.22.)
11. 11. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina un salīdzina vielas blīvumu. (Standarta prasība: 7.19.)
12. 12. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina ātrumu. (Standarta prasība: 7.19.)
13. 13. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Paskaidro fizikālā lieluma maiņu pēc funkcionālās sakarības. (Standarta prasība: 7.20.)
14. 14. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas darba aprēķināšanas formulu un to aprēķina. (Standarta prasība: 7.22.)
15. 15. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata Oma likumu. (Standarta prasība: 7.19.)
16. 16. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vadītājā pārvietojas elektroni. Zina, ka elektroskopa uzlāde var notikt elektrostatiskās indukcijas ceļā. (Standarta prasība: 7.11.)
17. 17. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kā var aprēķināt sildīšanai un kausēšanai nepieciešamo siltuma daudzumu. (Standarta prasība: 7.22.)
18. 18. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro eksperimentu, izmantojot smaguma spēka un sastiepuma spēka jēdzienu. (Standarta prasība: TIMSS)
19. 19. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot šķidruma spiediena atkarības no dziļuma nozīmi. (Standarta prasība: 7.2.)
20. 20. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka ķermeņa tilpums un blīvums ir savstarpēji atkarīgi lielumi. (Standarta prasība: 7.19.)
21. 21. uzdevums. Procesu izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saista vielas agregātstāvokļa maiņu ar enerģijas pievadi vai aizvadi. (Standarta prasība: 7.7.; 7.9.)
22. 22. uzdevums. Procesu izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina par gaismas atstarošanos. Zina par gaismas absorbēšanu. Zina, ka baltā gaisma sastāv no dažādas krāsas gaismas. (Standarta prasība: 7.6.)
23. 23. uzdevums. Procesu izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro enerģijas maiņu siltuma un mehāniskajos procesos. (Standarta prasība: 7.9., 9.6., TIMSS 1994)
24. 24. uzdevums. Procesu izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata inerci ikdienas procesos. (Standarta prasība: 7.2.)
25. 25. uzdevums. Procesu izpratne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina par pretestības spēku darbību. Salīdzina saburzītas un nesaburzītas papīra lapas pretestības spēku. (Standarta prasība: 8.15.)
26. 26. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto fizikālo lielumu likumsakarības paralēlajā slēgumā. (Standarta prasība: 7.17.)
27. 27. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka agregātstāvokļa maiņas laikā temperatūra nemainās. Zina, ka vārīšanās ir agregātstāvokļa maiņa. Secina, kura horizontālā līnija atbilst vārīšanās procesam. Nolasa no grafika vārīšanās temperatūru. (Standarta prasība: 7.21.)
28. 28. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina rezultējošo spēku. (Standarta prasība: 8.16.)
29. 29. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst ceļa grafiku pēc situācijas apraksta. (Standarta prasība: 7.21.)
30. 30. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē un izvērtē doto informāciju. (Standarta prasība: 7.13., 7.17.)
31. 31. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas mērierīces pētījuma veikšanai. (Standarta prasība: 8.9.)
32. 32. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulē hipotēzi. (Standarta prasība: 8.6.)
33. 33. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka mērinstrumenta mazākās iedaļas vērtību. (Standarta prasība: 8.11.)
34. 34. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas mērierīci pēc tās mērapjoma un mazākās iedaļas vērtības. (Standarta prasība: 8.10.)
35. 35. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot, ka bez atkarīgā un neatkarīgā lieluma pārējiem lielumiem pētnieciskajā darbā jābūt fiksētiem. (Standarta prasība: 7.22.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs fizikā - visi uzdevumi 00:00:00 vidēja 35p.