Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35p.
1. 1. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1p.
2. 2. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1p.
3. 3. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1p.
4. 4. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1p.
5. 5. uzdevums. Fizikas termini un fizikālo lielumu mērvienības 1p.
6. 6. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1p.
7. 7. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1p.
8. 8. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1p.
9. 9. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1p.
10. 10. uzdevums. Fizikas jēdzienu izpratne un lietošana 1p.
11. 11. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1p.
12. 12. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1p.
13. 13. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1p.
14. 14. uzdevums. Fizikālo lielumu sakarības 1p.
15. 15. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1p.
16. 16. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums. 1p.
17. 17. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1p.
18. 18. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1p.
19. 19. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1p.
20. 20. uzdevums. Eksperimenta skaidrojums 1p.
21. 21. uzdevums. Procesu izpratne 1p.
22. 22. uzdevums. Procesu izpratne 1p.
23. 23. uzdevums. Procesu izpratne 1p.
24. 24. uzdevums. Procesu izpratne 1p.
25. 25. uzdevums. Procesu izpratne 1p.
26. 26. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1p.
27. 27. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1p.
28. 28. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1p.
29. 29. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1p.
30. 30. uzdevums. Fizikālo procesu grafiskais attēlojums, elektriskās shēmas, vektori 1p.
31. 31. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
32. 32. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
33. 33. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
34. 34. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
35. 35. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.