Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Writing. Task 1. An informal email (giving some advice)
2. Writing. Task 2. A formal email (summer camp)
3. Speaking (1-6) Dialogue. Questions for the teacher.
4. Speaking (7-12) Dialogue. Questions for the teacher.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening. Task 1. The dancing queen 2. izziņas līmenis vidēja 10p. "True or False" Task
2. Listening. Task 2. Post-it notes 2. izziņas līmenis vidēja 10p. "Gap filling" Task
3. Reading. Task 1. Books or tablets at school 2. izziņas līmenis vidēja 10p. "Matching" Task
4. Reading. Task 2. The town that polar bears built 2. izziņas līmenis vidēja 10p. "Gapped text" Task
5. Language Use. Task 1. Fascinating island 2. izziņas līmenis vidēja 10p. "Multiple choice" Task
6. Language Use. Task 2. Bandy 2. izziņas līmenis vidēja 10p. "Open cloze" Task

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening 00:20:00 vidēja 20p.
2. Reading 00:30:00 vidēja 20p.
3. Language Use 00:20:00 vidēja 20p.