STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Writing. Task 1. An informal email (giving some advice)
2. Writing. Task 2. A formal email (summer camp)
3. Speaking (1-6) Dialogue. Questions for the teacher.
4. Speaking (7-12) Dialogue. Questions for the teacher.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening. Task 1. The dancing queen 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. "True or False" Task
2. Listening. Task 2. Post-it notes 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. "Gap filling" Task
3. Reading. Task 1. Books or tablets at school 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. "Matching" Task
4. Reading. Task 2. The town that polar bears built 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. "Gapped text" Task
5. Language Use. Task 1. Fascinating island 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. "Multiple choice" Task
6. Language Use. Task 2. Bandy 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. "Open cloze" Task

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening 00:20:00 vidēja 20 p.
2. Reading 00:30:00 vidēja 20 p.
3. Language Use 00:20:00 vidēja 20 p.