ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Ja Tu 2024. gadā vēlies kārtot valsts pārbaudes darbu matemātikā augstākajā līmenī, iepazīsties ar Valsts eksāmena paraugu.
Ievēro, šajā dokumentā pievienotā formulu lapa ir novecojusi, tā ir mainīta uz jaunu Matemātika I un  Matemātika II.
 
Eksāmena paraugā dotas abas daļas - optimālais līmenis un tam sekojošs - augstākais līmenis.
 
Optimālā līmeņa eksāmena eksāmena daļu kārto 2024. gada 10. jūnijā.
2024. gada 11. jūnijā norisināsies matemātika II (augstākā līmeņa) eksāmens matemātikā.
Valsts pārbaudes darbam augstākajā līmenī ir divas daļas. Darbu raksta 180 minūtes (3 h). Starp daļām starpbrīža nav.
Visa darba laikā atļauts izmantot pirms darba izpildes izsniegtās formulu lapas Matemātika I un Matemātika II), zinātnisko kalkulatoru, lineālu un cirkuli.
 
VPD daļa
Punktu skaits
Izpildes laiks
Zināšanas, izpratne un prasmes
35
180 min jeb 3 h
Kompleksu problēmu risināšana
25
Svarīgi!
Tu drīksti kārtot augstākā līmeņa eksāmenu, ja laicīgi esi izstrādājis, nodevis skolotājai un ieguvis sekmīgu vērtējumu par patstāvīgo darbu matemātiskajā modelēšanā (47. lpp.)
Noskaidro, vai skola Tev eksāmenā izsniegs noteikumiem atbilstošu zinātnisko kalkulatoru, vai arī Tev tas jāiegādājas pašam.
 
Iepazīsties ar matemātika II (augstākā līmeņa) eksāmena programmu.
  • No 27. lapaspuses ir dotas valsts standartā paredzētās prasmes.
  • No 36. lapaspuses ir doti skolēnu sasniedzamo rezultātu indikatori* augstākajam līmenim.
Ievēro, arī šajā dokumentā pievienotā formulu lapa ir novecojusi, tā ir mainīta uz jaunu Matemātika I un  Matemātika II.
 
Iepazīsties ar matemātika II (augstākā līmeņa) satura programmu. 
Pēc šīs programmas ir veidots matemātika II saturs Uzdevumi.lv. 
 
*Šajā sadaļā doti vingrināšanās uzdevumi vadoties pēc matemātika II pārbaudes darba programmas indikatoriem.
 
UZMANĪBU!
Šajā dokumentā doti norādījumi par 2022/2023. gada eksāmenu augstākajā līmenī. 
 
Izmēģini savus spēkus!