Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1p.
2. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I 1p.
3. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III 1p.
4. Sinuss un kosinuss 1p.
5. Pieraksts malas aprēķināšanai 2p.
6. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 1p.
7. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 2p.
8. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1p.
9. Taisnleņķa trijstūra pazīme 1p.
10. Regulārs trijstūris 1p.
11. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu 1p.
12. Pitagora teorēma. Praktisks uzdevums ar vienādojumu. Baloži 5p.