Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23p.
1. 1. daļas 24. uzd. Vienādojumu sistēma (2018) 2p.
2. 2. daļas 6. uzd. Vienādojumu sistēma (2017) 6p.
3. 2. daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma. (2014) 5p.
4. 2. daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma. (2012) 5p.
5. 2. daļas 3. uzd. Vienādojumu sistēma. (2011) 5p.