Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

26p.
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas 1p.
2. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 1p.
3. Reizinātāja ienešana zem saknes 2p.
4. Sakņu salīdzināšana 1p.
5. Darbības ar līdzīgām saknēm 3p.
6. Reizinātāja iznešana pirms saknes un darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie) 4p.
7. Kvadrātu starpības formulas izmantošana 3p.
8. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (sakne un skaitlis) 4p.
9. Kvadrātsaknes no summas vai starpības aprēķināšana 2p.
10. Kvadrātsakne no reizinājuma (2013) 1p.
11. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana 2p.
12. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana 2p.