Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32p.
1. 1. daļas 15. uzd. Proporcija (2018) 1p.
2. 2. daļas 1.a) uzd. Vienādojums (2016) 4p.
3. 2. daļas 1.1. uzd. Kvadrātvienādojums (2018) 4p.
4. 2. daļas 1. uzd. b) Kvadrātvienādojums (2015) 4p.
5. 2. daļas 5. uzd. Vienādojums (2015) 5p.
6. 2. daļas 1. uzd. a) Vienādojums. (2014) 4p.
7. 1. daļas 20.uzd. Izteikšana no formulas. (2013) 1p.
8. 2. daļas 1. uzd. Vienādojums. (2013) 4p.
9. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātvienādojums. (2012) 5p.