Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.1. uzd. Divu daļu saskaitīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Daļu saucēju vienādošana un summas aprēķināšana.
2. 1.2. uzd. Vesela skaitļa reizināšana ar daļu 1. izziņas līmenis zema 2p. Veselā skaitļa un daļas reizināšana, jaukta skaitļa uzrakstīšana.
3. 1.3. uzd. Divu daļu dalījums 1. izziņas līmenis zema 2p. Pamatdaļu dalījuma aprēķināšana un saīsināšana.
4. 1.4. uzd. Daļu atņemšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Saucēju vienādošana un starpības atņemšana.
5. 1.5. uzd. Daļu summa 1. izziņas līmenis zema 2p. Summas aprēķināšana un atbilde ar veselo skaitli.
6. 1.6. uzd. Daļu dalījums 1. izziņas līmenis zema 2p. Izteiksmes uzrakstīšana ar viena veida daļām un vērtības aprēķināšana.
7. 1.7. uzd. Decimāldaļu starpība 1. izziņas līmenis zema 2p. Reizinājuma un starpības aprēķināšana.
8. 2. uzd. Latvijas robeža 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Robežas kopgaruma un un daļas aprēķināšana.
9. 3. uzd. Biroja grīda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka grīdas laukuma daļu un salīdzina krāsas daudzumu.
10. 4. uzd. Sieru cenas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Cenas aprēķināšana siera masai.
11. 5. uzd. Makšķerēšana un zivis 3. izziņas līmenis augsta 4p. Pareiza skaidrojuma izvēle.
12. 6. uzd. Pareizās izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pareizo izteiksmju noteikšana un vērtības aprēķināšana.
13. 7. uzd. Mērogs 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zemes apkārtmēra aprēķināšana dabā un attāluma noteikšana starp modeļiem.
14. 8. uzd. Kartupeļi un čipsi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Attiecības veidošana un daudzumu aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts diagnosticējošais darbs 2022. g. 00:40:00 vidēja 38p. Valsts diagnosticējošā darba 2022.g. matemātikā 6. klasei visi uzdevumi.