Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par 6. klases diagnosticējošo darbu matemātikā Apraksts par diagnosticējošo darbu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. Daļai atbilstošais skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kāds daļskaitlis atbilst iekrāsotajai vai neiekrāsotajai daļai.
2. 2. uzd. Skaitlim atbilstošās daļas iekrāsojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt, kāda daļa no taisnstūra ir iekrāsota. 2 testveida uzdevumi, kur dota daļa un jāizvēlas atbilstošais attēls.
3. 3. uzd. Figūras zīmēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kāda izskatās visa figūra, ja ir dota pamatdaļa no tās. Testveida uzdevums.
4. 4.1. uzd. Parasto daļu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskaitīt parastās daļas ar dažādiem saucējiem. Rezultātā īsta vai neīsta daļa.
5. 4.2. uzd. Parasto daļu dalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt daļu ar daļu. Veic daļu saīsināšanu.
6. 4.3. uzd. Jaukta skaitļa un parastās daļas starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina jaukta skaitļa un parastās daļas starpību. Mazinātājam lielāks skaitītājs.
7. 4.4. uzd. Decimāldaļas un parastās daļas starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pro veikt daļu pārveidojumus, no decimāldaļas prot atņemt parasto daļu.
8. 4.5. uzd. Decimāldaļu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
9. 5. uzd. Svari līdzsvarā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt, kāda ir priekšmeta masa, ja svari ir līdzsvarā. Parasto daļu ar vienādiem saucējiem atņemšana.
10. 6. uzd. Skaitļu stars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt punktam atbilstošo skaitli uz skaitļu ass. Ar starpības aprēķināšanu nosaka soli starp skaitļiem.
11. 7. uzd. Izteiksmes rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mutiski formulētu izteiksmi prot pierakstīt parastās daļas veidā un ar decimāldaļu. Izprot vārdu - tūkstošdaļas.
12. 8. uzd. Ceļā pavadītais laiks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns prot uzrakstīt izteiksmi, kā aprēķina ceļā pavadīto laiku, ja ir zināms ceļa garums un ātrums. Pareizo izteiksmi izvēlas no 4 dotajām. Uzdevuma veikšanai nepieciešama lasītprasme.
13. 9. uzd. Vietas stadionā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzraksta izteiksmi procentu aprēķināšanai no skaitļa un atrisina to. Uzraksta lielumu attiecību, prot to izteikt procentos.
14. 10. uzd. Batoniņa pagatavošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt lielumu attiecību un pēc receptes aprēķināt nepieciešamo sastāvdaļu daudzumu. Nepieciešama lasītprasme.
15. 11. uzd. Izdevīgākā krāsa 3. izziņas līmenis vidēja 7 p. Prot paskaidrot, ko nozīmē pieraksts uz krāsu spaiņa. Nosaka nepieciešamo krāsas daudzumu, nosaka katra ražotāja nepieciešamo krāsu spaiņu skaitu un aprēķina tiem izmaksas. Uzraksta secinājumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar daļskaitļiem 00:20:00 vidēja 5 p. Apkopoti visi 5 diagnosticējošā darba 4.uzdevuma piemēri.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūri un parastās daļas 00:15:00 vidēja 4 p. Uzdevumi, kuros ir jānosaka daļas atbilstība iekrāsotajai figūrai, vai figūras atbilstība daļai.