ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Diagnosticējošajam darbam matemātikā 6. klasei ir divi varianti. Tā ilgums ir 50 minūtes.

Diagnostikas darbs netiek vērtēts ballēs, tāpēc darba rezultāti neietekmē skolēna gada vērtējumu matemātikā.
VISC mājaslapā var atrast 2021. gada diagnosticējošo darbu matemātikā 6. klasei un tā vērtēšanas kritērijus.
 
Portālā Uzdevumi.lv 2021. gada diagnosticējošais darbs ir sagatavots ar dažādiem uzdevumu variantiem un atbilstošiem to atrisinājumiem. Daži uzdevumi ir papildināti ar Uzdevumi.lv dotām atbilžu izvēlēm vai risinājuma soļiem, kuri valsts darbā nav doti.
Šādiem uzdevumiem ir komentārs: risini kopā ar Uzdevumi.lv.
 
Diagnosticējošā darbā drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus, tas ir, zīmuli, lineālu, transportieri, cirkuli, dzēšgumiju.
Diagnosticējošā darba laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
  
Diagnosticējošā darba funkcijas
  1. Diagnosticējošam darbam ir jāsniedz informācija par skolēna faktiskajām zināšanām, darbības veidiem (prasmēm), mācību darba iemaņām un skolēna izziņas darbību.
  2. Diagnosticējošā darba norisē ir jānodrošina iegūstamo datu ticamība un pamatotība.
  3. Diagnosticējošajiem darbiem ir jānotiek laikā, kad mācību process ir vēl regulējams.
  4. Pēc skolēnu darbu analīzes ir jāvar spriest par katra skolēna un klases zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām.
  5. Diagnosticējošā darba uzdevumos ir jāietver jautājumi, kas ir grūtāk apgūstami, un, kas ir nepieciešami tālākajos mācību posmos.
VEIKSMI VISIEM 6. KLAŠU SKOLĒNIEM!